Datum: 30-03-2023 - 16:18
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

10
feb
'23
Schoolbesturen voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek
Geschreven door Schoolbesturen voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek
Foto's Redactie BON

Schoolbesturen voortgezet onderwijs Duin- en Bollenstreek willen samenwerking onderzoeken.

De besturen van Voortgezet Onderwijs Noordwijk en Fioretti Teylingen willen nauwer met elkaar gaan samenwerken en willen daarvoor een onderzoek starten. Volgens de besturen is een nauwere samenwerking nodig om het brede aanbod van het onderwijs voor leerlingen in de Duin- en Bollenstreek op peil te houden en waar nodig te vergroten. De St. Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk heeft één school in Noordwijk...

het Northgo College. Stichting Fioretti Teylingen heeft 6 scholen voor voortgezet onderwijs in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout (Teylingen College Leeuwenhorst > zie foto), Oegstgeest, Rijnsburg en Voorhout.

Onderwijsnetwerk
Een nauwere samenwerking biedt mogelijkheden om een regionaal onderwijsnetwerk te maken waarbij de scholen elkaar kunnen versterken door gebruik te maken van elkaars kennis. Daarnaast verwachten beide besturen door een nauwere samenwerking beter voorbereid te zijn op uitdagingen van het onderwijs in de komende jaren.

De eventuele samenwerking heeft geen invloed op de identiteit en herkenbaarheid van de scholen en op de werkgelegenheid. Het onderzoek kijkt naar de mogelijkheden en de gevolgen van een bestuurlijke samenwerking, waarbij de pluspunten voor elk bestuur duidelijk moeten worden.

Instemming
De besturen hebben aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd om in te stemmen met de start van een onderzoek. Daarvoor hebben de raden een wettelijke termijn van 6 weken. Bij instemming wordt een intentieverklaring tot onderzoek ondertekend.