Datum: 23-03-2023 - 22:48
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

08
feb
'23
College hervat handhavingstraject oneigenlijk gebruik van bollengrond. (o.a. paardenweitjes)
Geschreven door BON / brief college van B&W gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College hervat handhavingstraject oneigenlijk gebruik van bollengrond. (o.a. paardenweitjes)

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan, dat men per omgaande de handhaving van oneigenlijk gebruik bollengrond weer hervat. Brief college: Na een periode van overleg en voorbereiding van de Greenport- gemeenten, de Greenport Ontwikkelmaatschappij  (GOM) en de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) is er in 2019 streekbreed besloten om oneigenlijk gebruik...

van bollengronden aan te pakken. In augustus 2019 is dit besluit in het college van Noordwijk bekrachtigd en is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De benaderingswijze voor handhaving is vastgesteld en de ODWH is verzocht om ten aanzien van de strijdige situaties handhavend op te treden.

Daarnaast is er in 2021 door middel van een tussentijdse evaluatie, aandacht besteed aan de zorgvuldigheid van de communicatie evenals het in acht houden van de menselijke maat gedurende het handhavingsproces. 

Het college heeft op 7 februari 2023 besloten om het proces tot handhaving met inachtneming van de uitkomsten vanuit de evaluatie, per omgaande te hervatten en u, evenals de eigenaren van de betreffende percelen hiervan op de hoogte te stellen. Tevens zal er een communicatiebericht worden geplaatst op de gemeentelijke website en in het Noordwijks Nieuwsblad. 

Om het handhavingsproces te bespoedigen is MB-All, specialist op het gebied van toezicht en handhaving, gevraagd om een deel van de werkzaamheden in het handhavingsproces van het oneigenlijk gebruik van bollengronden te verzorgen.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk