Datum: 23-03-2023 - 22:08
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

03
feb
'23
Gemeente Noordwijk gaat slechte oevers Haarlemmertrekvaart aanpakken, aanwezige woonschepen vraagt uitgebreide voorbereiding.
Geschreven door Bron: raadsvoorstel College B&W
Foto's Redactie BON > luchtfoto woonschepen

Gemeente Noordwijk gaat slechte oevers Haarlemmertrekvaart aanpakken, aanwezige woonschepen vraagt uitgebreide voorbereiding.

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel 'Aanpak oevers Haarlemmertrekvaart' ingediend: De kern van het voorstel is dat de oever langs de Haarlemmertrekvaart in de gemeente Noordwijk, op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat verkeert en groot onderhoud behoeft. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat...

de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. 

De bewoners van de woonschepen hebben al meerdere jaren bij de gemeente aangegeven dat er maatregelen nodig zijn. In de afgelopen periode zijn er bij een aantal incidenten maatregelen genomen. Vanwege de complexiteit rondom de woonschepen is hier geen sprake van een reguliere vervanging van beschoeiing.

Tussen de gemeente en woonscheepbewoners zijn overeenkomsten gesloten op basis van precario. Deze overeenkomsten voldoen niet aan de landelijke regelgeving en daarom is het noodzakelijk huurovereenkomsten af te sluiten.

Het college wil met de aanpak van de oevers een duurzame, toekomstbestendige en veilige oever die zijn functie vervult en dat het gebruik van gemeentelijke grond voldoet aan landelijke regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Afsluiten van huurovereenkomsten voor het gebruik van gemeentelijk grondgebied.
• Vervangen van de oeverconstructie bij de woonschepen voor een damwand.
• Opstellen van een plan van aanpak voor de overige oeverconstructie langs de trekvaart.

Wat zijn de kosten?
De kostenraming voor het vervangen van de beschoeiing voor een damwand bij de woonschepen langs de Haarlemmertrekvaart is € 3.150.000,-. De technische levensduur voor een damwand is 30 jaar. De voorbereiding zal in 2023 plaatsvinden en de uitvoering start in 2024. 

Betrokken partijen/participatie
Voor het afsluiten van de huurovereenkomsten wordt er met alle woonscheepbewoners overleg gepleegd. Waar de oeverconstructie wordt vervangen wordt er met de woonscheepbewoners een uitvoeringsovereenkomst afgesloten.

Klik hier voor het volledige raadsvoorstel, welke behandeld gaat worden in raadsvergadering van 28 maart 2023.