02
feb
'23
GroenLinks Noordwijk: Winnifred Ferro kandidaat voor Provinciale Staten.
Geschreven door GroenLinks Noordwijk
Foto's Sandra Aartman

GroenLinks Noordwijk: Winnifred Ferro kandidaat voor Provinciale Staten.

Op 15 maart vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Wie nog denkt dat die niet zo belangrijk zijn heeft het mis. Want via Provinciale Staten wordt immers indirect de Eerste Kamer gekozen. En die heeft bij wetsvoorstellen altijd het laatste woord. Daarnaast neemt het Provinciebestuur neemt ook veel belangrijke beslissingen over zaken die Noordwijk direct aangaan. Bijvoorbeeld over goed...

Openbaar Vervoer, schoon water, natuurbescherming en energietransitie. GroenLinks Noordwijk vindt het daarom belangrijk om bij de samenstelling van Provinciale Staten betrokken te zijn.

Daarom heeft Winnifred Ferro zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Zij coördineerde onder meer de positieve, toekomstgerichte campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die GroenLinks in Noordwijk twee raadszetels opleverde.

Haar maatschappelijke betrokkenheid bij Noordwijk, en de tijdens de campagne opgedane ervaring en kennis, maken haar een uitgelezen kandidaat om straks zowel Noordwijk als GroenLinks in Zuid-Holland te vertegenwoordigen.

Zoals Ferro het zelf formuleert: "Ik wil mijn bijdrage leveren aan een duurzamere, groene en sociale wereld. Dat probeer ik al langer binnen de gemeente te doen. Maar de wereld reikt verder dan de gemeentegrenzen. Daarom, en omdat veel belangrijke besluiten die Noordwijk aangaan door het provinciebestuur worden genomen wil ik Noordwijk ook graag een stem geven in de provincie."