Datum: 02-06-2023 - 19:58
02
feb
'23
VAB en Meerlanden gaan als MeerVAB samenwerken bij overslagstation 's-Gravendamseweg.
Geschreven door Bron brief VuilAfvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Foto's Luchtfoto BON

VAB en Meerlanden gaan als MeerVAB samenwerken bij overslagstation 's-Gravendamseweg.

De gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) bestaat uit de vijf gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het VAB heeft een overslagstation aan de ’s-Gravendamseweg en is verantwoordelijk voor de overslag en verdere verwerking van huishoudelijk afval (fijn huishoudelijk restafval en Groente, Fruit, Tuinafval en etensresten) van de vijf gemeenten...

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Daarnaast regelt het VAB het grof huishoudelijk afval van Hillegom, Katwijk, Lisse en Noordwijk.

Het overslagstation gelegen langs het treinspoor, is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan hedendaagse eisen. Eind 2020 hebben de gemeenteraden van de vijf gemeenten daarom besloten dat het VAB-terrein moet worden vernieuwd en heringericht en dat de gemeenschappelijke regeling moet worden geactualiseerd.

De gemeenteraden hebben daarbij het VAB-bestuur de opdracht meegegeven een samenwerking met andere partijen te onderzoeken. In dit onderzoek zijn na een eerste voorverkenning de volgende strategische opties nader onderzocht en uitgewerkt:
* Blijft het VAB - net zoals nu - de overslag en verwerking aanbesteden (optie 1}
* Gaat het VAB de exploitatie van de overslag in eigen beheer doen (optie 2}
* Zoekt het VAB een samenwerkingspartner waar de overslag en verwerking kan worden inbesteed (optie 3).

De verschillende opties zijn in twee fases onderzocht en beoordeeld. Op basis van deze onderzoeken is de strategische optie 3, waarbij Meerlanden de samenwerkingspartner wordt, de beste keuze. Meerlanden en het VAB richten daarbij een gezamenlijke entiteit (MeerVAB) op waarbij sprake is van gezamenlijk eigenaarschap en gedeelde exploitatie.

Als governance-uitgangspunt heeft het VAB zich uitgesproken voor een organisatievorm, waarin de gemeenschappelijke regeling VAB, namens de vijf gemeenten, eigenaar wordt van MeerVAB. Het algemeen bestuur heeft in de algemeen bestuursvergadering van 18 januari 2023 daarom het besluit voorgenomen:
1. Om de overslag en verdere verwerking van huishoudelijk afval in een samenwerking met Meerlanden onder te brengen (MeerVAB, samen uit-samen thuis).
2. Dat de gemeenschappelijke regeling VAB, namens de gemeente, eigenaar wordt van de op te richten entiteit MeerVAB.