Datum: 30-03-2023 - 16:02
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

31
jan
'23
College van B&W verlengt contract met firma Noot voor het leerlingenvervoer.
Geschreven door College van B&W
Foto's Redactie BON

College van B&W verlengt contract met firma Noot voor het leerlingenvervoer.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad middels een brief van 25 januari 2023, op de hoogte gebracht over de aanstaande verlenging van het contract leerlingenvervoer. Brief: In onze vergadering van 24 januari jl. hebben wij als college van B&W van de gemeente Noordwijk, besloten het contract met Noot Touringcar Ede BV voor het leerlingenvervoer met twee jaar te verlengen. Met deze brief lichten wij ons besluit nader toe.

Met onze brief van 8 november 2022 hebben wij uw als gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van een medio 2022 gehouden klanttevredenheidsonderzoek naar het leerlingenvervoer.

Wij hebben u toen ook het verbeterplan van Noot Touringcar Ede BV (Noot) toegestuurd; dit verbeterplan is opgezet aan de hand van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Zoals bekend is als uitkomst van een aanbestedingsprocedure het leerlingen- en jeugdhulpvervoer in 2019 voor de regio Duin- en Bollenstreek gegund aan Noot.

Er is toen een contract afgesloten met een looptijd van twee jaar met optioneel twee maal de mogelijkheid te verlengen met elk twee jaar. Wij hebben eerder besloten het contract met Noot te verlengen met een periode van twee jaar. Deze verlenging eindigt op 31 juli 2023.

Wanneer gebruik gemaakt wil worden van de mogelijkheid van een tweede verlenging zal dit uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend gemaakt worden, te weten voor 01-02-2023.

Wij hebben in goed overleg met Noot besloten het verbeterplan te koppelen aan ons besluit om het contract te verlengen. Ook het op dit moment beperkt aantal klachten (maandelijks ca. 2 promille van het totaal aantal verplaatsingen) geeft ons vertrouwen in voortzetting van de samenwerking met Noot.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk