Datum: 30-03-2023 - 17:36
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

30
jan
'23
College komt met voorstellen om hoge energiekosten gedupeerden te verlichten.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College komt met voorstellen om hoge energiekosten gedupeerden te verlichten.

De impact die de energieprijzen heeft op bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is groot. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over de stijgende kosten voor gas en stroom, de financiële gevolgen ervan en welke mogelijkheden we hebben om de pijn te verlichten. Om inzicht te krijgen in de omvang en de gevolgen van de energieprijzen zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd...

met diverse inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hieruit komt het beeld naar voren dat de situatie in sommige gevallen nijpend is.

Politiek bespreekt mogelijkheden
De brief geeft een overzicht van de ondersteuning die al wordt geboden door rijk of gemeente. Daarnaast doet het college voorstellen wat de gemeente aanvullend kan doen voor gedupeerden. Niet alleen in deze winter, maar ook in de periode die erna komt.

De politiek bespreekt de brief ‘Stand van zaken motie inzake energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen’ op woensdag 8 februari 2023 in de commissie Welzijn.

Meer informatie
Lees de raadsinformatiebrief: Stand van zaken motie > inzake energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Eerder nieuwsbericht op BON: Gemeenteraadsvergadering 30-11-2022.

ACTUELE MOTIE Leden Duivenvoorde (CDA) e.a. inzake energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: -
Motie: aangenomen

Persbericht CDA: Partijen slaan handen ineen voor energienoodfonds.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 november hebben een groot aantal partijen in de gemeenteraad van Noordwijk op initiatief van raadslid Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) de handen ineengeslagen. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

VVD,PvDi,D66, MetlEf, Lijst de Moor, PUUR, Lijst Salman Noordwijk en NZLokaal hebben allemaal een motie van het CDA mede ondertekend die oproept om een noodfonds mogelijk te maken waar verenigingen die door de sterk gestegen energiekosten in de problemen komen een beroep op kunnen doen.

Ook roept de motie het college op om te rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de verduurzaming van gemeentelijke (sport) accommodaties en om te kijken waar energiecoaches ingezet kunnen worden om verenigingen te ondersteunen bij verduurzaming.

Sebastiaan Duivenvoorde: ‘’ Door de hoge energiekosten dreigen veel verenigingen en maatschappelijke organisaties op middellange en lange termijn in de problemen te komen’’. Omdat deze organisaties van groot belang zijn voor de samenlevingen van Noordwijk, De Zilk en Noordwijkerhout is het belangrijk om te voorkomen dat deze organisaties de contributie fors moeten verhogen zodat minder mensen mee kunnen doen of erger nog, in hun voortbestaan bedreigd worden’’.

Meedoen is voor het CDA enorm belangrijk, verenigingen dragen immers bij aan de sociale cohesie en bestrijden eenzaamheid, genoeg redenen dus om verenigingen te koesteren en te steunen’’.

‘’Deze organisaties verdienen onze steun in moeilijke tijden en tegelijkertijd is het belangrijk om te kijken naar maatregelen die zorgen voor meer duurzame gebouwen waardoor de energiekosten ook terug te brengen zijn’’. Het college is daar ook mee bezig gelukkig’’. Een win-win situatie: verenigingen kunnen door en tegelijkertijd maken we een verduurzamingsslag’’.