Datum: 23-03-2023 - 22:31
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

27
jan
'23
Groepen 8 St. Victorschool houden veiling met tulpen van de Tuinbouw Battle voor het goede doel. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Groepen 8 St. Victorschool houden veiling met tulpen van de Tuinbouw Battle voor het goede doel. (foto's)

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek voor groepen 7 en 8 van de basisscholen. Zij werken samen met Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin– en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en het Yuverta mbo Aalsmeer. In de Tuinbouw Battle wordt de leerlingen alles verteld over de tulp: waar komt hij vandaan, hoe wordt hij geteeld, wat gebeurt er in de bollensector en waar gaan de tulpen...

naar toe? Middels een online lesprogramma krijgen de kinderen een beeld van de dynamische wereld achter deze meest verkochte bloem. Ze krijgen in films te zien waar de tulp zijn oorsprong heeft, wat de bollensector doet om aan mooie tulpen te komen en waar de tulpen worden afgezet. 

Leerlingen groepen 8 St. Victorschool houden veiling voor het goede doel.
De twee groepen 8 van de St. Victorschool van de leerkrachten Charlotte, Bianca en Mayke, hebben zoals u al op BON heeft kunnen lezen ook deel aan de Tuinbouw Battle. Zij ontvingen 2/3 weken geleden hun eigen mobiele teeltkar. De opdracht en de uitdaging voor de kinderen daarbij was, om hun tulpenbollen de weken erna te verzorgen en tot (bijna) bloei te brengen in hun eigen klaslokaal.

In de tussentijd was het ook de bedoeling, naast het verzorgen, dat er door de kinderen gezocht zou worden naar een goed doel. Want de volgende opdracht kregen ze erbij: om de tulpen te oogsten als de tijd daar rijp voor was en in bosjes te verpakken, om vervolgens de bosjes tulpen te verkopen en de opbrengst daarvan te bestemmen voor een goed doel.

De leerlingen hebben toen in gezamenlijkheid besloten dat de opbrengst met de verkoop van de tulpen naar het goede doel van 'Save the Children' gaat. De kinderen hebben vervolgens plannen gemaakt hoe de verkoop van de tulpen zou gaan plaatsvinden en om nog meer acties te bedenken. 

Deze week vonden er op donderdag en vrijdagmiddag verschillende acties plaats om geld in te zamelen in de school aan de Pilarenlaan. Ouders, opa's en oma's en andere familie werden opgetrommeld om deel te nemen aan de veiling van de gekweekte tulpen.

Daarnaast hadden de leerlingen allerlei sieraden gemaakt en werden er cup-cakes en koekjes gebakken om samen met limonade te verkopen waarbij de opbrengst ook naar het goede doel zouden gaan. In de veiling werden per opbod zes bosjes tulpen verkocht en als laatste werd er ook een mysterie-box geveild. Daar bleken achteraf verschillende bossen tulpen en zakjes met bloembollen in te zitten.

Twee veilingdagen waren gepland, eentje voor groep 8b op donderdag en op vrijdag voor groep 8a. Er werd heel goed geboden op alle veilingartikelen, de twee mysterie-boxen leverde rond 25 euro per stuk op.

De komende dagen wordt al het ingezamelde geld nauwkeurig geteld en in de loop van volgende week kunnen we u het totaal ingezamelde bedrag aan u bekend maken. Maar eerst de foto's van de gehouden veiling en verkoop van cup-cakes, sieraden en bosjes tulpen.