Datum: 23-03-2023 - 22:20
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

27
jan
'23
Grote zorgen bij Raamwerk over veiligheid bij vervoer kinderen met jeugdhulp door wegvallen vergoeding.
Geschreven door Stichting Raamwerk
Foto's Redactie BON

Grote zorgen bij Raamwerk over veiligheid bij vervoer kinderen met jeugdhulp door wegvallen vergoeding.

Brief van Stichting Raamwerk aan de gemeente Noordwijk: Cluster Jeugd en Gezin, in het bijzonder het Kinder Diensten Centrum (KDC) de Honingraat, van Raamwerk biedt plek aan kinderen met een Jeugdwet of WIz-indicatie Dagbehandeling. Bij elke aanmelding stimuleren we ouders om kinderen zelf te brengen en te halen naar de locatie waar het kind heen gaat. maar bij een gedeelte van de kinderen...

is dit niet mogelijk voor ouders. Afgelopen jaren hebben wij in nauwe samenspraak met SOZ het vervoer voor de kinderen met Jeugdhulp kunnen regelen. Dit budget was niet toereikend om de gehele vervoerskosten te dekken, maar door het gecontroleerd en gecoördineerd aanbieden van het vervoer konden kwaliteitsstandaarden gehandhaafd blijven. 

We hebben hierbij een korte lijn met het vervoersbedrijf, afspraken met vaste chauffeurs, verzorgen vanuit het cluster zelf busbegeleidster op de bus, de ergotherapeut kijkt mee met de kinderstoeltjes en speciale gordels en de kinderen kennen de buschauffeurs en busbegeleidster waardoor dit voor hen vertrouwd was.

De laatste maanden wordt ervanuit SOZ aangegeven dat vervoer niet meer gefinancierd wordt. De gemeente (SOZ) geeft aan: 'Voor het vervoer kunnen we helaas geen extra budget toekennen. Ondanks dat we begrijpen dat het in jullie eigen beheer efficiënter is en beter voor de cliënt is het een product dat niet meer vanuit de Jeugdhulp gelden kan te komen. We blijven wel bij de gemeenten aankaarten hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan’.

Het wegvallen van de vergoeding via SOZ en daarmee de centrale coördinatie vanuit het KDC heeft tot gevolg dat, via directe vergoeding door de gemeenten er veel losse taxi's / taxiritten zijn. In de praktijk leidt dit tot (voor de gemeenten) hogere kosten en zeer onveilige situaties. Over dat laatste spreken wij onze grote bezorgdheid naar u uit.
* Taxí’s hebben geen kinderstoeltjes mee. Kinderen die wel in een stoeltje vervoerd moeten worden gaan alleen in een gordel met als effect dat ze onder de gordel door kruipen, loslopen in de taxi's etc.
* Wij hebben meerdere malen kinderstoeltjes uitgeleend en zijn hier nu mee gestopt omdat stoeltjes niet meer terugkomen. Jonge kinderen gaan dus nu zonder stoeltje mee in de taxi.
* Taxi's hebben geen 4, 5 of 7-punts gordels waardoor kinderen uit een gewone gordel loskomen.
* Er is geen busbegeleidster in de taxi, wat leidt tot vervelende en soms onveilige situaties voor het kind, maar ook voor de chauffeur. Daarnaast is er geen vaste chauffeur, wat juist voor deze kinderen moeilijk is. 
* Elke gemeente heeft contacten met andere vervoersbedrijven.
* Er komen allemaal losse taxi's en busjes voor ieder kind apart, dit is veel duurder.
* Taxi's komen te laat, te vroeg of zelfs niet. Er zijn meerdere klachten van ouders. Na de zomervakantie hebben 2 kinderen wekenlang moeten wachten totdat het vervoer geregeld was (ze kwamen voor de zomervakantie ook naar KDC de Honingraat) en zaten weken thuis.

Kortom, wij maken ons grote zorgen over de veiligheid van de kinderen. Wij willen hierbij aangeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor het vervoer en wij daar geen verantwoordelijkheid meer voor kunnen en willen dragen. Wij hopen op een snelle en verantwoorde oplossing voor dit probleem.

Uiteraard zijn wij tot nadere toelichting en overleg bereid en willen wij u er op attenderen dat deze brief tot stand is gekomen in samenspraak met SOZ.

Met vriendelijke groet
Directeur zorg en dienstverlening Raamwerk
Manager cluster Jeugd en Gezin Raamwerk