Datum: 04-06-2023 - 02:18
25
jan
'23
Noordwijk moet nogmaals uitleg geven aan Raad van State over woningplan op waardevolle bollengrond De Zilk.
Geschreven door Jan Ommen > bron: website Agraaf.nl
Foto's PR

Noordwijk moet nogmaals uitleg geven aan Raad van State over woningplan op waardevolle bollengrond De Zilk.

De gemeente Noordwijk moet van de Raad van State nog eens haarfijn uitleggen waarom een ex-bloembollenteler een burgerwoning op bollenkweekgrond mag bouwen in De Zilk (ZH). Noordwijk krijgt daarvoor twaalf weken de tijd van de hoogste bestuursrechter, zo blijkt vandaag uit een tussenuitspraak (zie eerder bericht Raad van State). Die wil meer informatie over de vraag of het perceel waar...

de ex-teler de woning wil bouwen al dan niet in het beschermde bollenteeltgebied ligt. Volgens de gemeente is het geen probleem om daar een woning te bouwen, omdat het om een 'overhoek' gaat. Dat is een stuk grond dat door zijn ligging en vorm nauwelijks te bewerken valt met de huidige enorme landbouw- en bollenmachines.

Overhoek of niet, de Raad denkt dat de bouwlocatie mogelijk toch binnen het open en waardevol bollenteeltgebied valt, zoals dat beschermd wordt door de Intergemeentelijk Structuurvisie Greenport (ISG). In de ISG hebben de aangesloten gemeenten afspraken gemaakt over het beheer van de bollenakkers en -teeltbedrijven.

Eerste klas bollengrond
Volbouwen van open waardevol bollengebied is in principe uit den boze. Bovendien is de hoogste bestuursrechter er niet zeker van of de bouwlocatie 'eerste klas bollengrond' betreft. Want daarvan mogen de bollengemeentes in principe niets afsnoepen voor bouwprojecten.

En als er toch waardevolle bollengrond nodig is voor een bouwproject moeten gemeenten die elders door nieuwe 'eerste klas bollengrond' compenseren. Kortom, Noordwijk heeft nog wat uit te leggen en krijgt daar drie maanden voor. Daarna hakt het bestuursrechtscollege definitief een knoop door.

De uitspraak betekent een opsteker voor een aantal omwonenden, burgers en een aantal andere bollenkwekers. Die spande de rechtszaak aan omdat zij vinden dat de gemeente met goedkeuring van het woningbouwplannetje tegen haar eigen strenge beleid ingaat om het bollenteeltgebied zo open en groen mogelijk te houden. Wordt vervolgd.