Datum: 04-06-2023 - 01:53
25
jan
'23
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Eerste gemeenteraadsvergadering 2023: 4 raadsvoorstellen, 2 moties, 2 amendementen.

Op dinsdagavond 24 januari vond de eerste gemeenteraadsvergadering van 2023 plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 24-01-2023.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn aangenomen.

6.a
Raadsvoorstel Verordening vergoeding commissie integriteit en commissie bezwaar- en klaagschriften

6.b
Raadsvoorstel Voortzetting ondersteuning sociaal en mentaal welbevinden

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, gebouw De Noordwijkse School, 2e voorbereidingskrediet
Stemmen voor: 21
Stemmen tegen: 5
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.1
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over 2e voorbereidingskrediet Noordwijkse school
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 18
Amendement: verworpen

7.b
Raadsvoorstel Aankoop Huizen VAB Terrein
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: -
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.1
Amendement lid Kramer (D66) inzake zienswijze aankoop huizen VAB terrein
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: -
Amendement: aangenomen

Actuele moties:
8.a
Motie lid W. Rodenburg (NZLokaal) inzake Zijn GOM woningen in de huidige vorm nog wel gewenst
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: ingetrokken

8.b
Motie lid Steenvoorden (PUUR) inzake Heilige Geestweg Noordwijk Binnen
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 15
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.