Datum: 01-10-2023 - 16:31
19
jan
'23
WW-uitkeringen daalden in 2022 met 26% in Holland Rijnland. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland
Foto's UWV Holland Rijnland

WW-uitkeringen daalden in 2022 met 26% in Holland Rijnland. (WW-cijfers per gemeente)

De onzekerheid van de coronaperiode, maakte in 2022 plaats voor nieuwe onzekerheid: de oorlog in Oekraïne. Ondanks een lager vertrouwen bleven consumenten dit jaar bestedingen doen en zo bijdragen aan de economie. De arbeidsmarkt deinde mee en werd daardoor zeer krap op bijna alle fronten. Het aantal WW-uitkeringen daalde met een kwart en het aantal nieuwe vacatures steeg met een zesde ten opzichte van 2021...

Aan de stijging van de spanning op de arbeidsmarkt lijkt een einde te zijn gekomen. De stemming onder ondernemers werd in het vierde kwartaal al licht negatief. De arbeidsmarkt blijft krap. De komende tijd is de verwachting dat werkgevers moeite blijven hebben met het invullen van vacatures. Werkzoekenden die een baan najagen in een kansrijk beroep blijven spekkoper.

WW-uitkeringen daalden in 2022 met 26%
UWV verstrekte eind 2022 in Holland Rijnland 3.947 WW-uitkeringen. Dat waren en 1.373 minder dan eind 2021. De WW-uitkeringen daalden daarmee met 26% ten opzichte van eind 2021; van 5.320 tot 3.947. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam in 2022 in Holland Rijnland af met 0,4 procentpunt af van 1,7% eind 2021 naar 1,3% eind 2022.

In Holland Rijnland was in 2022 sprake van een bijna voortdurende daling van het aantal WW-uitkeringen. Alleen in december kwamen er 40 WW-uitkeringen bij (+1%), waarbij het ging om kleine veranderingen per beroepsklasse.

Vacatures stegen met 17%
In 2022 ontstonden tot en met het derde kwartaal, met een stijging tot 32.000, 17% meer vacatures dan in dezelfde periode van 2021 (+4.600). De sterkste procentuele vacaturegroei was in 2022 te zien bij de beroepen overheid, orde & recht en bij creatief & taalkundige, commerciële, economische-administratieve, leidinggevende beroepen.

Over alle vacatures in 2022 genomen kwam er in Holland Rijnland vooral meer vraag naar verkoopmedewerkers detailhandel, laders, lossers & vakkenvullers, administratief medewerkers, receptionisten & telefonisten, sociaal werkers, groeps- & woonbegeleiders, adviseurs marketing, public relations & sales en naar keukenhulpen.

Zeer krappe arbeidsmarkt op alle fronten
Door het herstel na de coronaperiode stegen de vacatures en daalden het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering. De spanning op de arbeidsmarkt bleef 2022 toenemen en was in 2022 tot en met het derde kwartaal te typeren als ‘zeer krap’ voor bijna alle beroepsgroepen. Voor 121 vacatures waren er landelijk 100 werkzoekenden beschikbaar op dat moment.

Veel voorkomende vacatures voor beroepsgroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt zijn in Holland Rijnland banen in de overheid, orde en recht, creatief en taalkundig, commercieel, economisch- administratief en leidinggevenden.