Datum: 04-06-2023 - 03:42
16
jan
'23
Groepen 8 St. Victorschool doen mee met de Tuinbouw Battle. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Groepen 8 St. Victorschool doen mee met de Tuinbouw Battle. (foto's)

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek voor groepen 7 en 8 van de basisscholen. Zij werken samen met Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin– en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en het Yuverta mbo Aalsmeer. In de Tuinbouw Battle wordt de leerlingen alles verteld over de tulp: waar komt hij vandaan, hoe wordt hij geteeld, wat gebeurt er in de bollensector en waar gaan de tulpen...

naar toe? Middels een online lesprogramma krijgen de kinderen een beeld van de dynamische wereld achter deze meest verkochte bloem. Ze krijgen in films te zien waar de tulp zijn oorsprong heeft, wat de bollensector doet om aan mooie tulpen te komen en waar de tulpen worden afgezet. 

Leerlingen groepen 8 St. Victorschool.
De twee groepen 8 van de St. Victorschool van de leerkrachten Charlotte, Bianca en Mayke, nemen sinds kort ook deel aan de Tuinbouw Battle. Zij ontvingen afgelopen week hun eigen mobiele teeltkar. De opdracht en de uitdaging voor de kinderen daarbij is, om hun tulpenbollen de komende weken te verzorgen en tot (bijna) bloei te brengen in hun eigen klaslokaal.

In de tussentijd is het ook de bedoeling, naast het verzorgen, dat er door de kinderen gezocht wordt naar een goed doel. Want de volgende opdracht hebben ze gekregen: om de tulpen te oogsten als de tijd daar rijp voor is en in bosjes te verpakken, om vervolgens de bosjes tulpen te verkopen en de opbrengst daarvan te bestemmen voor een goed doel.

De leerlingen hebben in gezamenlijkheid besloten dat de opbrengst met de verkoop van de tulpen naar het goede doel van 'Save the Children' gaat. De kinderen zijn nu druk bezig om plannen te maken hoe de verkoop van de tulpen zal gaan plaatsvinden en om nog meer acties te bedenken. We houden u hier op BON op de hoogte hoe de actie gaat verlopen.

Een groep van 4/5 kinderen hebben de taak opgenomen om het verloop van project in een verslag te verwoorden en te vertalen naar het Engels. De Sint Victorschool is sinds vorig jaar, na een vraag van de Noordwijkerhoutse Stichting Hirado, een samenwerkingsverband aangegaan met een basisschool in Hirado Japan. De Japanse basisschool ontvangt tzt het Engelstalige-verslag voor een uitleg aan de kinderen aldaar.