13
jan
'23
Bewoners Ruigenhoek tekenen bezwaar aan tegen bouw nieuw bedrijfspand hoek Herenweg-Delfweg.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Google Maps

Bewoners Ruigenhoek tekenen bezwaar aan tegen bouw nieuw bedrijfspand hoek Herenweg-Delfweg.

Bewoners van het buurtschap Ruigenhoek hebben onlangs bezwaar aangetekend, tegen de bouw van een nieuw bedrijfspand van de firma Farmer Gracy op de hoek van de Herenweg en Delfweg. Op deze plek was een voormalige kwekerij gevestigd, waarvan de gebouwen op dit moment al gesloopt worden om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De firma Farmer Gracy is al met een bedrijfspand...

reeds gevestigd op het aangrenzende bedrijventerrein van Bulb Trade Park.

De bewoners van de Ruigenhoek die bezwaar hebben aangetekend, hebben middels een brief aan het college en de gemeenteraad hun bezwaren bekend gemaakt, lees hier de volledige brief. Hieronder een korte samenvatting.

De buurtbewoners stellen dat het bouwplan op een aantal aspecten niet voldoet aan het bestemmingsplan c.q. fouten bevat. Het commentaar van de bezwaarmakers ziet o.a. toe op de volgende bestemmingsplan issues:
* bestemmingsplan/procedure:
- internet detailhandelsbedrijf zou volgens het bestemmingsplan hier niet zijn toegestaan, zelfs een expliciete uitsluiting in de bestemmingsplanregels.
- afwijking goothoogte 6 naar 8 en 8,5 meter zou door het college op onjuiste gronden worden toegestaan.
* omgevingsvergunning:
- de aanvraag zou incompleet zijn, zo zouden o.a. geveltekeningen, details en materialen e.d. ontbreken.
- onvoldoende parkeerplaatsen, 12 minder dan volgens parkeerberekening.
- onvoldoende ruimte voor ladend en lossend vrachtverkeer op eigen terrein. Bezwaarmakers voorzien problemen op de Delfweg.
- stikstofberekening zou niet kloppen.
* participatie
- omwonenden stellen niet te zijn betrokken.

In de commissievergadering Ruimte om donderdagavond 12 januari werd door één van de Ruigenhoek-bewoners ingesproken en stelde de heer van de Klugt van NZLokaal twee rondvragen over de ingezonden brief.

Wethouder Alkemade gaf vervolgens aan dat hij inhoudelijk helaas niet kon ingaan op de ingediende bezwaren in de brief over het bouwplan. Het proces van bezwaar en beroep met de bezwaren van de bewoners, loopt nu bij de onafhankelijke Beroep- en bezwaarcommissie en al deze bezwaren zullen door deze commissie worden getoetst. 

Het college wacht eerst de uitslag van de toetsing af, waarvan de zitting overigens nog niet is bekend, voordat men met een reactie gaat komen naar de bewoners en de commissie Ruimte.