Datum: 02-10-2023 - 10:58
13
jan
'23
Rondvraag NZLokaal: Onveilige situatie Pilarenlaan is na bijna 9 maanden nog steeds niet aangepakt.
Geschreven door NZLokaal / College van B&W / BON
Foto's Redactie BON

Rondvraag NZLokaal: Onveilige situatie Pilarenlaan is na bijna 9 maanden nog steeds niet aangepakt.

Het raadslid Wally Rodenburg van de fractie van NZLokaal diende op 20 april 2022 een rondvraag in voor de behandeling in de vergadering van de commissie Ruimte. De rondvraag had als onderwerp 'informatiebord op een onveilige plaats' werd op deze avond ook beantwoordt door demissionair-wethouder Roberto ter Hark. Korte toelichting NZLokaal: Door onze kernen heen zijn op meerdere locaties borden geplaatst...

waarop inwoners en toeristen kunnen lezen over een stukje geschiedenis van deze plek. Door NoVaTo zijn wij aangesproken met als eerste een compliment en als tweede een opmerking over een 'onveilige situatie' welke wij delen. Het betreft een geplaatst bord op de Pilarenlaan bij Puyckendam in Noordwijkerhout (zie foto). Er is hier gekozen om het bord aan de rijbaan te plaatsen.

Rondvraag 20 april 2022:
1. Deelt u onze mening dat in deze bochten en voor de gekozen plek de aanloop naar dit bord altijd over de rijbaan dient te geschieden en minder valide gezien de stoep deze niet kunnen benaderen?

2. Zo ja. is het niet een veiliger idee om wat stoeptegels te verleggen (perk herstellen)en eventueel extra te plaatsen zodat vanaf het voetpad aan de andere kant van de groenstrook het informatiebord te benaderen is?

Het antwoord van demissionair-wethouder Roberto ter Hark was destijds op deze rondvraag 'kort maar krachtig': "Ja wij delen uw mening en we zullen tot het verplaatsen van het bord overgaan".

Zo 'kort en krachtig' als het antwoord toen was van de wethouder, is dat blijkbaar toch geen aanleiding geweest voor de gemeente om daarop 'kort en krachtig' actie te ondernemen.

Rondvraag 12 januari 2023:
Na reacties van omwonenden stelde raadslid Rodenburg in dezelfde commissievergadering, bijna 9 maanden later, een vervolgvraag aan de huidige wethouder Theo Alkemade over dit onderwerp. "Wat is de reden waarom dit na twee toezeggingen nog steeds niet is uitgevoerd?"

Wethouder Alkemade gaf vervolgens aan dat hij blij was dat de heer Rodenburg, de gemeente met deze rondvraag hielp herinneren over deze toezegging van de toenmalige wethouder. Het is helaas fout gegaan bij de interne afstemming op het gemeentehuis om het te laten uitvoeren. De wethouder beloofde nu zelf ......... erop toe te zien dat het ter hand genomen wordt.