Datum: 04-06-2023 - 02:40
07
jan
'23
Theo van Gijlswijk 'Zilker van het Jaar 2022'. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Theo van Gijlswijk 'Zilker van het Jaar 2022'. (foto's)

Voetbalvereniging en Tennisvereniging Van Nispen konden op zaterdagmiddag 7 januari, na twee coronajaren, weer gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie organiseren. Dit jaar werd het gehouden in de kantine van Voetbalvereniging Van Nispen. Deze nieuwjaarsreceptie is niet alleen bestemd voor leden van de twee verenigingen, maar voor alle Zilkers en dat zorgde voor een gezellige drukke voetbalkantine....

Dit jaar hielden de voorzitter van tennisvereniging Van Nispen Paul Janssen en secretaris Pien Warmerdam van de voetbalvereniging de nieuwjaarstoespraak en wensten zij de Zilkers alle goeds voor 2023. Voorzitter Peter Geerlings van de Voetbalvereniging Van Nispen was wegens vakantie afwezig. 

Een afvaardiging van de Sportraad Noordwijk was op deze middag ook aanwezig en zij hadden een grote klok voor in het clubgebouw als cadeautje voor de jubilerende Voetbalvereniging Van Nispen, die in 2022 het 90-jarige bestaan vierde. 

De organisatie van de nieuwjaarsreceptie is een aantal jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen en werd toen voor de eerste keer de 'Zilker van het jaar' bekend gemaakt dan was voor 2017 Hans Mesker. In 2018 waren er twee 'Zilker(s) van het Jaar' het echtpaar Lo en Coby de Haas en voor 2019 werd Jaap van der Steen benoemd tot de derde 'Zilker van het Jaar'.

Op deze zaterdagmiddag 7 januari 2023 mocht tennisvoorzitter Paul Jansen de vierde 'Zilker van het jaar' van het jaar 2022 bekend maken. De zoektocht naar deze man of vrouw wordt gedaan door een commissie met personen uit de verschillende verenigingen. Zij leverden een lijstje in met namen waarvan zij vonden dat hij of zij in aanmerking zou komen voor deze mooie erkenning.

De 'Zilker van het jaar' moet voldoen aan het volgende criterium: hij of zij moet maatschappelijk zeer betrokken zijn in het leven van de Zilkers en zich op een bijzondere wijze inzetten als vrijwilliger voor de inwoners van De Zilk. 

Theo van Gijlswijk 'Zilker van het Jaar 2022'.
Wij hoefden als verenigingen ook dit keer niet lang over na te denken. Het is namelijk iemand die voor de voetbal veel heeft betekend als jeugdbestuurslid, jeugdsecretaris, archivaris, redactielid en bezorger van TikkieT’rug. Maar ook als lid van de jubileumcommissie voor het 75-jarig bestaan en de internetcommissie.

En niet alleen voor de voetbal heeft deze Zilker veel betekend. Maar ook voor Genootschap Oud de Zilck. Hier is hij namelijk secretaris geweest en nu voorzitter. Hij verzorgt veel tentoonstellingen en lezingen. Ook heeft hij een groot aandeel gehad in bij het samenstellen van het jubileumboek van 100 jaar Heilige Hart kerk.

Kortom te veel om op te noemen en deze vrijwilliger verdient het dan ook om in het zonnetje gezet te worden. De heer Theo van Gijlswijk is hierbij benoemd tot 'Zilker van het Jaar 2022'. Theo van harte gefeliciteerd en voor hem was er het prachtige beeldje, een bos bloemen en de felicitaties van iedereen en in het bijzonder van zijn twee aanwezige zussen.