Datum: 04-06-2023 - 02:49
04
jan
'23
Inloopochtend bij Stichting Genootschap Oud De Zilck uit De Zilk.
Geschreven door St. Genootschap Oud de Zilck
Foto's Redactie BON

Inloopochtend bij genootschap Oud De Zilck: Dorpsgezichten.

Het genootschap Oud De Zilck houdt op woensdag 11 januari a.s. haar tweemaandelijkse inloopochtend. Het thema voor deze morgen is dorpsgezichten. Prentbriefkaarten van De Zilk zijn dan in te zien. Mensen met belangstelling voor de historie van De Zilk kunnen dan kennismaken met het genootschap Oud De Zilck. Ter inzage liggen ook de fotoboeken van De Zilk, de boeken met klassenfoto’s van de H. Hartschool - Mariaschool...

en fotoboeken van voetbalvereniging Van Nispen. U kunt ook terecht met uw eigen foto’s of fotoalbums die wij graag willen inscannen. Een aantal vrijwilligers is aanwezig om uw vragen over De Zilk of over families in De Zilk te beantwoorden. Heeft u vragen over de geschiedenis van De Zilk dan zijn wij u graag van dienst, om daar antwoord op te geven.

Plaats van inloop is De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk. De openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.00 uur.