Datum: 02-10-2023 - 09:58
01
jan
'23
Drukke jaarwisseling zonder grote incidenten in regio. (gemeente Noordwijk 10 incidenten)
Geschreven door Redactie BON
Foto's 112 Duin en Bollenstreek

Drukke jaarwisseling zonder grote incidenten in regio. (gemeente Noordwijk 10 incidenten)

De jaarwisseling heeft in Veiligheidsregio Hollands Midden veel inzet van de hulpdiensten gevraagd. Het was voor de samenwerkende hulpdiensten een drukke nacht die beheersbaar en zonder grote of bijzondere incidenten is verlopen. Er is door de hulpdiensten intensief met elkaar samengewerkt om een veilige jaarwisseling mogelijk te maken. In de aanloop naar de jaarwisseling hebben gemeenten, politie, brandweer...

ambulancedienst en omgevingsdiensten zich op verschillende scenario’s voorbereid, waardoor zij de drukte goed aan konden. Op de meldkamer is extra personeel ingezet om het grote aantal meldingen dat altijd tijdens de jaarwisseling binnenkomt, te kunnen verwerken.

De Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ heeft zich de afgelopen periode ingezet om aandacht te vragen voor een veilige jaarwisseling voor onze hulpverleners. Agressie en geweld tegen hulpverleners is ontoelaatbaar. Veiligheidsregio Hollands Midden werkt samen met politie en OM aan een zerotolerancebeleid op agressie en geweld tegen hulpverleners. Tegen verdachten wordt direct aangifte gedaan en hen via het snelrecht verzocht zich op zeer korte termijn te verantwoorden in de rechtbank.

Er is voor zover bekend door hulpverleners in Veiligheidsregio Hollands Midden geen aangifte gedaan. Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. In een enkel geval was sprake van een grimmige sfeer bij het optreden van de hulpdiensten. Zo was er een incident in Leiden en een incident in Alphen aan den Rijn waarbij er met zwaar vuurwerk naar hulpverleners is gegooid bij het uitoefenen van hun taken.

Brandweer
Brandweer Hollands Midden heeft deze jaarwisseling wederom een groot aantal meldingen afgehandeld. Er zijn tussen 22:00 en 05:00 in totaal 111 meldingen afgehandeld ten opzichte van 148 meldingen vorig jaar en 121 meldingen het jaar ervoor. Dit is daling van het aantal incidenten ten opzichte van voorgaande jaren.

In de meeste gevallen is de brandweer uitgerukt voor kleinere buitenbranden en containerbranden. Een aantal keren is de brandweer gealarmeerd voor gebouw- en voertuigbranden.

Politie
De politie in Hollands Midden heeft haar bijdrage geleverd aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Er was nauwe samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten. De politie-inzet kende geen grote incidenten. 

Geneeskundige hulpverlening
Tussen 22.00 en 05.00 uur was er een duidelijk verschil in drukte bij de drie ziekenhuizen en huisartsenposten in de regio. In het westelijk gedeelte van de regio, waaronder het LUMC en de huisartsenpost De Limes vallen, was het rustiger dan vorig jaar. In het oostelijke gedeelte van de regio, waaronder Huisartsenpost Midden Holland, het Groene Hart Ziekenhuis en het Alrijne Ziekenhuis vallen, was het aanzienlijk drukker dan vorig jaar.

Zo druk zelfs, dat, in overleg met het LUMC en het Groene Hart Ziekenhuis, de SEH van het Alrijne Ziekenhuis twee uur gesloten is geweest. Die sluiting is niet alleen aan de jaarwisseling toe te wijzen, er was een behoorlijke overloop vanuit de avonddienst die zorgde voor een verhoogde druk tijdens de nacht.

In totaal zijn er 41 personen in behandeling genomen die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 19 slachtoffers die zijn behandeld met vuurwerkletsel. Er zijn zes personen in behandeling genomen na letsel door vechtpartijen en is er één persoon behandeld na een ongeval in het verkeer. Tenslotte zijn er 12 slachtoffers van dronkenschap behandeld en zijn er vier personen met drugs gerelateerde klachten in behandeling genomen.

Er zijn geen meldingen binnengekomen van aangifte van fysiek geweld of agressie tegen zorgverleners. Er was wel sprake van verbale agressie en geagiteerde patiënten vanwege lange wachttijden, maar aangifte werd niet noodzakelijk gevonden. 

Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten
De twee omgevingsdiensten in de Veiligheidsregio Hollands Midden (Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven. De toezichthouders controleren in de maand vóór de verkoop of de sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen.

Tijdens deze voorcontroles en de controles op de verkoopdagen hebben toezichthouders intensief contact met de betrokken ondernemers. In totaal gaat het dit jaar om 57 vuurwerkverkooppunten en een opslaglocatie in de regio. Omgevingsdienst West-Holland controleert in Holland Rijnland 29 vuurwerkverkooppunten en een opslaglocatie. Midden-Holland controleert 28 ondernemers in de regio Midden-Holland.

In Hollands Midden werden zes overtredingen geconstateerd tijdens de voorcontroles. Bij beide omgevingsdiensten drie. Deze overtredingen zijn voor de vuurwerkverkoopdagen nog allemaal verholpen.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen (29, 30 en 31 december 2022) bezochten de toezichthouders de vuurwerkverkooppunten meerdere keren. Ze controleerden voornamelijk op gedragsvoorschriften; of ondernemers het vuurwerk op de juiste manier opslaan en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan.

In West-Holland vonden 11 overtredingen plaats, waarvan er voor een dwangsom wordt opgesteld. In Midden-Holland hielden de ondernemers zich goed aan de voorschriften, er waren geen overtredingen.  

Voorlopig overzicht aantal incidenten tijdens de jaarwisseling 2022-2023 (gemeten* van 31-12-2022 22.00 uur tot 01-01-2023 05.00 uur) 

*Onderstaand overzicht met voorlopige incidentcijfers van Brandweer Hollands Midden en Politie Eenheid Den Haag zijn van toepassing op Veiligheidsregio Hollands Midden in genoemd tijdvak.

De Landelijke Eenheid van de politie en Brandweer Nederland publiceren later op de dag het totaal landelijk beeld binnen een breder tijdvak (31-12-2022 00:00 tot 01-01-2023 08:00).

Incidenten Duin- en Bollenstreek gemeenten. (klik hier voor alle gemeenten in VHM)

Hillegom
Brandweer: 2 meldingen voor kleine buitenbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 meldingen).

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Katwijk
Brandweer: 6 meldingen voor meestal kleine afval- en buitenbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 10 meldingen).

Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Lisse
Brandweer: 2 melding voor een kleine buitenbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 1 melding)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Teylingen
Brandweer: 3 meldingen waarvan 2 voor kleine afvalbranden en een melding van een woningbrand. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 meldingen)

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
Brandweer: 5 meldingen voor met name kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 7 meldingen)

Politie: 5 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Vuurwerkslachtoffer in De Zilk (foto 1)
De hulpdiensten zijn nieuwjaarsochtend 1 januari rond twee uur met spoed naar de Zilkerduinweg gereden omdat er een persoon slachtoffer was geworden van ontploft vuurwerk. Het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer en in een woning eerste verzorging gegeven. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De precieze toedracht is niet bekend.

Geleidebaak afgebrand in Noordwijkerhout. (foto 2)
In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2023 waren er diverse brandjes, ook in Noordwijkerhout was er een melding van een brandje in Brittenhuis. Een geleidebaak was in de brand gestoken. De brandweer van Noordwijk is ter plaatse gekomen en heeft de restanten geblust.

Brandje op rotonde in Noordwijkerhout (foto 3)
De brandweer is oudejaarsavond 31 december rond kwart over elf opgeroepen voor een brand op de rotonde aan de Schulpweg in Noordwijkerhout. Ter plaatse heeft de brandweer het brandje snel onder controle gekregen. Vermoedelijk ging het om autobanden die in de brand waren gestoken.

Voor meer foto's zie 112 Duin en Bollenstreek.