Datum: 02-10-2023 - 09:34
26
dec
'22
Donderdag 29 december start verkoopdagen vuurwerk. (+ info gemeentebericht Noordwijk)
Geschreven door BON / Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Donderdag 29 december start verkoopdagen vuurwerk. (+ info gemeentebericht Noordwijk)

We willen u, zo op het eind van het jaar, melden dat vanaf donderdag 29 december de winkelverkoop van het vuurwerk start in o.a. Noordwijkerhout. U kunt uw vuurwerk al eerder online of in de winkels van de vuurwerkspecialisten in Noordwijkerhout Jan van Dam Vuurwerk-webshop of Van Nes Weco Vuurwerk bekijken en gelijk bestellen. De verkoopdagen van de losse verkoop in de winkel zijn 29, 30, 31 december...

Hieronder de afhaal- en openingstijden van de twee vuurwerkspecialisten in Noordwijkerhout:

Jan van Dam Vuurwerk-webshop

Bestel uw vuurwerk via de Webshop 
Vuurwerktotaal - Zena - Funke

Voor Evolution en Pangu vuurwerk kijkt
u op: www.evolutionvuurwerk.nl 

Havenstraat 22 in het centrum van NWH: 
Openingstijden losse verkoop:
Donderdag 29 december: 08.30 uur tot 20.00 uur 
Vrijdag 30 december: 08.30 uur tot 20.00 uur 
Zaterdag 31 december: 08.30 uur tot 17.00 uur

Van Nes Installatiebedrijf Weco Vuurwerk  

Bekijk snel online ons vuurwerkassortiment
en plaats eenvoudig uw vuurwerkbestelling!

Smelterij 37 op bedrijvenpark Gravendam:
Openingstijden losse verkoop:
Donderdag 29 december: 09.00 uur tot 21.00 uur 
Vrijdag 30 december: 09.00 uur tot 21.00 uur 
Zaterdag 31 december: 09.00 uur tot 16.00 uur 

 

Zie ook foto's, klik hier.

Nieuwsbericht Gemeente Noordwijk:

Vuurwerk afsteken
Op 31 december mag u vuurwerk afsteken vanaf 18:00 uur tot 1 januari 2:00 uur. U kunt op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De verkoopdagen in 2022 zijn 29, 30 en 31 december.

Veilig vuurwerk afsteken, voorkom ongelukken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of er buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen met een vuurwerkbril. Steek het op een veilige manier af volgens de gebruiksaanwijzing. Zo zorgt u, dat u veilig bent en verkleint u de kans op ongelukken.

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vermeld welke leeftijd u moet hebben om het vuurwerk te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op veiligheid.nl.

Verboden plaatsen
Naast de landelijke geldende vuurwerkregels gelden in de gemeente Noordwijk aanvullende regels. Er zijn namelijk plaatsen aangewezen waar u tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken. Dit is in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast. Het gaat om de volgende plaatsen:
* op schoolpleinen;
* op het terrein van zorginstellingen;
* op het terrein van dierenasiels- en pensions;
* op het terrein van brandstofverkoop- en opslagpunten;
* binnen een afstand van 100 meter tot een molen.

Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor er een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort, het vuurwerk is beschadigd, of er zit teveel kruit in. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders, huisgenoten of buren.

Het bezitten en afsteken van professioneel en illegaal vuurwerk door particulieren is verboden. Het opslaan van dit soort vuurwerk in huis of garage is verboden en levensgevaarlijk. Ook het vervoeren van illegaal vuurwerk en opslag in een woonomgeving zorgt voor grote veiligheidsrisico's.

Op politie.nl/vuurwerk staat meer informatie over (illegaal) vuurwerk. Heeft u informatie over opslag van illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Verbod carbid schieten
Carbid schieten is in de gemeente Noordwijk verboden. Zie APV artikel 2:73b. Om geluidhinder en gevaar te voorkomen, is het verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, op explosieve wijze te verbranden. De politie treedt op als u de openbare orde verstoort.

Verbod vreugdevuuren
Een vreugdevuur is een groots door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. In onze gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan. De politie treedt op als u de openbare orde verstoort. In overleg met de hulpdiensten houdt de politie de veiligheid van de feestvierders in de gaten. En grijpen zij in als dat noodzakelijk is.

Verbod wensballonnen
In de feestmaand december komen wensballonnen veel voor. Het gebruik van de wensballon is in de gemeente Noordwijk niet toegestaan. Zie APV artikel 5:34a. Dit verbod is onder andere voor de vele rieten daken en mogelijke duinbranden.

Wensballonnen kunnen brand veroorzaken en zijn in de lucht ongeleide projectielen. Een wensballon is tegelijk een kwetsbaar voorwerp. Een wensballon kan snel scheuren of door de invloed van wind als open vuur op ongewenste plaatsen terechtkomen.

Help opruimen
Help vuurwerkresten snel op te ruimen. Dit voorkomt dat kinderen spelen met vuurwerk dat alsnog kan afgaan. Door op te ruimen is de gemeente Noordwijk direct schoon en veilig bij de start van 2023.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Toch ontstaat er elk jaar schade door vernielingen aan materialen. Bijvoorbeeld aan containers, bloembakken, bankjes en ander straatmeubilair. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig.

Ziet u vernielingen op straat? Bel dan direct 112. De politie kan dan de daders op heterdaad aanhouden. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bent u tijdens de jaarwisseling van huis weg? Laat een bewoonde indruk achter!
Viert u oud en nieuw bij familie, vrienden of kennissen, waardoor u niet thuis bent? Zorg dan dat de gordijnen zijn gesloten en u licht aanlaat. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.

Containers, zoals papier- en textielcontainers worden tijdelijk afgesloten
Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, worden ondergrondse containers, zoals voor papier- en textiel, tijdelijk afgesloten of soms tijdelijk weggehaald. Hierdoor kunt u rondom de jaarwisseling uw papier en textiel niet kwijt.

Breng uw papier en textiel eerder weg of bewaar het tijdelijk in huis. Laat voor de jaarwisseling geen spullen (kerstboom, bouwafval enzovoort) slingeren in een niet afgesloten tuin. Mogelijk kunnen deze door vandalen in brand worden gestoken.

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet geaccepteerd. 
Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal personen in actie om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk aan wijkagenten, medewerkers van de gemeente, ambulanceverpleegkundigen, de brandweer, politie en (huis)artsen.

Voor de hulpdiensten is de jaarwisseling gebruikelijk de drukste nacht van het jaar. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen en beledigingen niet bij. Handen af van onze helpers.

Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen altijd aangifte te doen bij de politie.

Hulpdienst nodig? Bel alleen als het echt moet
De feestelijke viering van oud en nieuw brengt een aantal risico’s met zich mee. Er is geen ander moment gedurende het jaar waarop zoveel hulpverleners actief zijn. Tussen 00:00 uur en 2:00 uur ontvangen (alarmcentrales van) de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), in een korte tijd heel veel meldingen.

Zelfs met de maximaal mogelijke inzet van de hulpdiensten worden zij elk jaar weer overbelast. Er zijn te veel incidenten om het normale niveau van veiligheidszorg te kunnen verlenen. Het is voor de hulpdiensten daardoor niet mogelijk om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes zelf en bel de alarmcentrale van de hulpdiensten alleen als het echt moet.

Geen spoed, wel brandweer nodig?
Voor situaties die geen spoed hebben en niet levensbedreigend zijn, maar waar u toch de brandweer ter plaatse nodig hebt, belt u 0900-0904. Het telefoonnummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar voor alle niet-spoedeisende meldingen waarbij u de brandweer ter plaatse nodig hebt.

Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.


De redactie van BON
wenst u een prettige en veilige jaarwisseling en ook in 2023 houden wij voor u onze nieuwsgierige 'Blik Op' Noordwijkerhout en De Zilk gericht.