Datum: 28-01-2023 - 21:59
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

21
dec
'22
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Laatste gemeenteraadsvergadering 2022: 6 raadsvoorstellen, 2 moties, 1 amendement en 1 initiatiefvoorstel.

Op dinsdagavond 20 december vond er de laatste gemeenteraadsvergadering van 2022 plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 20-12-2022.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn aangenomen.

6.a
Raadsvoorstel Aanvullen budget duurzaamheidssubsidie Noordwijk

6.b
Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2023

6.c
Raadsvoorstel doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg (bespreekstuk 7.c)

6.d
Raadsvoorstel Vervolg Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek

6.e
Raadsvoorstel Wvg-aanwijzing Achterweggebied, Vinkeveld-Zuid

6.g
Najaarsnota 2022.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.b
Initiatiefvoorstel raadslid Van Tol (METLEF) Behoud talent voor de raad.
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 7
Initiatiefvoorstel: aangenomen

7.c
Raadsvoorstel doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg.
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: -
Raadsvoorstel: aangenomen

7.c.1
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg.
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: -
Amendement: aangenomen

7.c.2
Motie leden Van Dokkum (PvdA) e.a. over Maatschappelijke Zorg.
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: -
Motie: aangenomen

8.a
ACTUELE MOTIE Leden Steenvoorden (PUUR), Meiland (NZLokaal) en Van Dokkum (PvdA) inzake help slachtoffers van gevaarlijk fietspad Herenweg.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Actuele Motie: ingetrokken

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.