Datum: 02-10-2023 - 06:35
15
dec
'22
Bezwaarschriften afgewezen bij strijdig gebruik van bedrijfswoning Gieterij en bollenteeltbedrijf Kraaierslaan.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Bron: gemeente Noordwijk

Bezwaarschriften afgewezen bij strijdig gebruik van bedrijfswoning Gieterij en bollenteeltbedrijf Kraaierslaan.

Onlangs deed de Regionale Commissie Bezwaarschriften uitspraak in 2 zaken die zich beide in Noordwijkerhout voordoen. Bezwaarschrift Gieterij: Op 8 maart 2022 is door de gemeente Noordwijk een last onder bestuursdwang (herstelsanctie) opgelegd, omdat er sprake zou zijn van een strijdig gebruik van de bedrijfswoning aan de Gieterij op Gravendam in Noordwijkerhout. De eigenaar van de bedrijfswoning...

diende daarop een bezwaarschrift in. De Regionale Commissie Bezwaarschriften heeft het college onlangs geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Het college van B&W heeft besloten dit advies op te volgen en het besluit tot opleggen van de last onder bestuursdwang in stand te laten. De eigenaar dient de aangebrachte voorzieningen aan de bedrijfswoning te verwijderen. (zie ook eerder item hierover op BON).

Bezwaarschrift Kraaierslaan:
In december 2020 en januari 2021 zijn er handhavingsverzoeken ingediend voor het strijdig gebruik van de gronden aan de Kraaierslaan in Noordwijkerhout. Naar aanleiding van deze verzoeken en de eerder ingediende verzoeken, zijn er controles geweest waarbij het strijdig gebruik ter plaatse is geconstateerd en daarop is door de gemeente Noordwijk een last onder dwangsom opgelegd.

De bezwaarmakers, verhuren volgens de gemeente campers voor zowel overnachting ter plaatse als het gebruik binnen Europa. Verder richt de dwangsom zich op buitenopslag, het hebben van een stacaravan, het geplaatst hebben van een toilet- en douche units en het geplaatst hebben van zeecontainers. 

Tevens werd er op hetzelfde adres op 4 mei 2021 een last onder dwangsom opgelegd, omdat bezwaarmakers op hun percelen diverse voertuigen en onderdelen van die voertuigen gestald hebben, waarvan een deel van deze voertuigen geen eigendom van bezwaarmakers zijn.

De gronden waarop de voertuigen en onderdelen zich bevinden zijn onder meer bestemd voor de uitoefening van een bollenteeltbedrijf. Er zijn geen specifieke functieaanduidingen voor de betreffende percelen opgenomen, waardoor ander gebruik is toegestaan.

De Regionale Commissie Bezwaarschriften heeft onlangs het college geadviseerd de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Het college heeft daarop besloten het advies van de commissie te volgen en dient de eigenaar alles wat op het perceel in strijdig gebruik is te verwijderen.