14
dec
'22
CDA stelt vragen aan college over: Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk
Foto's Redactie BON

CDA stelt vragen aan college over: Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers.

Fractie CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk: Geacht college van B&W, wij lazen onlangs dat de gemeente Teylingen werkt met een cadeaubon voor jonge mantelzorgers als compliment voor hun zorgtaken. Nadat wij dit hebben nagevraagd, bleek een degelijk compliment voor jonge mantelzorgers in de gemeente Noordwijk niet te bestaan. Daarom heeft de fractie van het CDA de volgende vragen aan het college...

Vragen:

Vraag 1.
Waarom is er in gemeente Noordwijk gekozen voor alleen een mantelzorgcompliment voor 18+ ers?

Vraag 2.
Heeft de gemeente in beeld hoeveel jonge mantelzorgers er zijn in de gemeente Noordwijk? Zo ja, hoeveel?

Vraag 3.
Is het college het met het CDA eens dat een mantelzorgcompliment ook beschikbaar moet zijn voor minderjarigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4.
Is het college het met het CDA eens dat een mantelzorgcompliment een goed manier is om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen om zo te kijken waar bij deze groep eventueel de ondersteuningsbehoefte ligt?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde