Datum: 04-06-2023 - 03:25
07
dec
'22
Najaarsnota 2022 Gemeente Noordwijk laat positief resultaat zien van € 2.706.000,-.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Najaarsnota 2022 Gemeente Noordwijk laat positief resultaat zien van € 2.706.000,-.

Het college van B&W vraagt in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad om op 20 december 2022 in te stemmen, met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen  uiteengezet in de Najaarsnota 2022. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Programmabegroting 2022 zijn vastgesteld. Tevens wordt de raad gevraagd om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- ten gunste te brengen van de algemene reserve....

Ook wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen met inflatie van investeringskredieten ten laste te brengen aan de algemene reserve. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Najaarsnota 2022 worden doorgevoerd.

De Najaarsnota 2022 sluit met een positief resultaat van € 2.706.000,-. Dit positieve resultaat komt onder andere voort uit minder kosten voor deskundig advies juridische zaken (+€ 135.000,-), het aframen uitvoeringsbudget coronacrisis (+ € 500.000,-), lagere uitgaven aan automatiseringscontracten Gemeente Noordwijk (+ € 110.000,-).

Het vrijvallen Stelpost Nieuw Beleid (+ € 250.000,-) en hogere parkeerinkomsten (+ 800.000,-). Hier staan onder andere de bijraming van de hogere gemeentelijke energielasten (-/- € 432.914,-) en hoger schoonmaken van het strand (-/- € 178.100,-) tegenover. Voor het complete overzicht van de overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 3.3 van de Najaarsnota 2022.

Algemene reserve
Voorgesteld wordt het bedrag van het positieve saldo van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- te storten in de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de Nieuwe Raadzaal en SJC) met de inflatie van 5,2% ten laste te brengen van de algemene reserve.