Datum: 22-03-2023 - 06:53
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

27
nov
'22
Voortgang in ere herstellen 'Tuinen van de Bavo' de Engelse en Franse Tuin en Bavo-begraafplaats. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Voortgang in ere herstellen 'Tuinen van de Bavo' de Engelse en Franse Tuin en Bavo-begraafplaats. (foto's)

Met de projectontwikkelaar Landgoed in den Houte van het Bavoterrein, zijn door de gemeente Noordwijk afspraken gemaakt over o.a. de restauratie en onderhoud van de Engelse Tuin, de Franse Tuin (voor het hoofdgebouw) en de Bavo-begraafplaats naast 't Hoogt. Deze gebieden op het Bavoterrein worden de 'Tuinen van de Bavo' genoemd. Het onderhoud in deze tuinen koopt de ontwikkelaar Novaform-Trebbe...

volgens afspraak met de gemeente af. Het geld zal in een 'reserve groen' gestort worden, waaruit gedurende de eerste 10 jaar het onderhoud aan de 'Tuinen van de Bavo' wordt betaald.

Het college geeft daarbij aan dat het onderhoud de eerste jaren uitgevoerd gaat worden door mensen van Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve, zoals al eerder voorgesteld in het raadsvoorstel Welzijnsplein van 13 oktober 2020. Zij gaan dit samen doen met Actor, de partner in Het Welzijnsplein, die mensen begeleidt met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar een betaalde baan.

Het instellen van een 'reserve groen' voor onderhoud 'Tuinen van de Bavo' is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het raadsvoorstel hierover wordt 29 november 2022 in de gemeenteraadsvergadering als hamerstuk behandeld. De raad stemt dan in om de bijdrage ter hoogte van € 500.000, die in 2022 ontvangen wordt van de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe, te storten in de hierboven genoemde 'reserve groen'.

U heeft al eerder hier op BON kunnen lezen dat men al gestart is met het in ere herstellen van de Engelse Tuin (klik hier) en de Franse Tuin (klik hier) met een uitleg wat er gaat gebeuren. Onlangs is ook een start gemaakt met het opknappen van de oude Bavo-begraafplaats naast 't Hoogt. De beelden achterop de begraafplaats zijn al eerder weggehaald om opgeknapt of tzt vervangen te worden voor andere soortgelijke beelden.

Nu zijn ook de grafstenen onlangs weggehaald om opgeknapt en hersteld te worden om vervolgens weer terug te plaatsen op de begraafplaats. In de tussentijd wordt er een nieuwe groenaanplant gerealiseerd en ook de verwijderde muur en hek aan de voorkant zal opnieuw opgebouwd gaan worden.

We hebben voor u foto's gemaakt van de huidige situatie en houden u op de hoogte over de vorderingen van het opknappen en in ere herstellen van de 'Tuinen van de Bavo'.