Datum: 08-12-2022 - 00:34
21
nov
'22
Reddingsbrigade Nederland beloont jarenlange inzet met speldjesregen bij NZRB.
Geschreven door NZRB
Foto's NZRB

Reddingsbrigade Nederland beloont jarenlange inzet met speldjesregen bij NZRB.

Afgelopen donderdag, tijdens het jaarlijkse werkoverleg van de Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade (NZRB), werden enkele examenofficials in het zonnetje gezet wegens hun bewezen diensten. Tot ere-official van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) zijn benoemd: Truus Duivenvoorde (31 jaar inzet), Wim van Gijlswijk (36 jaar inzet), Piet Heemskerk (37 jaar inzet), Jeroen Hermans (27 jaar inzet)...

Marian Disseldorp (niet op de groepsfoto: 25 jaar inzet) en Jan van Went (Noordwijkse Reddingsbrigade: 41 jaar inzet). Zij ontvingen allen een speldje, oorkonde, VVV-bon en luid applaus. Daarnaast werd Piet Heemskerk ook benoemd tot erelid van de NZRB. Hij is de eerste 10 jaar van de NZRB de voorzitter geweest en al 44 jaar actief werkend lid. 

De Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade zwemt, sinds de brand in De Schelft, in BinnenZee in Noordwijk. Er wordt op vrijdagavond gezwommen en nieuwe leden zijn welkom. Er is een wachtlijst voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, voor andere zwemmers is er direct plek. Kijk op www.nzrb.nl voor meer informatie.