Datum: 31-03-2023 - 17:31
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

18
nov
'22
CDA stelt opnieuw vragen aan het college over: Gevaarlijke situatie ‘s-Gravendamseweg. (Mobiliteitsplan Noordelijke Duin- en Bollenstreek)
Geschreven door CDA
Foto's Google Maps

CDA stelt opnieuw vragen aan het college over: Gevaarlijke situatie ‘s-Gravendamseweg. (Mobiliteitsplan Noordelijke Duin- en Bollenstreek)

Fractie CDA: Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben onlangs ingestemd met het plan van aanpak mobiliteits- maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek waardoor een bezuiniging van 20 miljoen is teruggedraaid. Helaas bevat dit plan geen concrete voorstellen voor aanpak van de (N443) ´s-Gravendamseweg, Dit terwijl ook deze weg zwaar overbelast is...

Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen. 

Vraag 1.
Kan het college aangeven waarom er niet gekozen is voor de aanpak van de N443 in het mobiliteitsplan terwijl de aanpak van deze weg wel prioriteit had?

Vraag 2.
Is er buiten het mobiliteitsplan zich op mogelijke maatregelen voor de N443? Zo ja, welke maatregelen worden er overwogen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
De brug bij Piet Gijs is een doorn in het oog van veel omwonenden en verkeersdeelnemers en er gebeuren hier ook veel (bijna) ongelukken. Kan het college aangeven of er over de aanpak van dit kruispunt ook gesproken is met de provincie en of er ook hier mogelijk zicht is op verbeteringen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA

Eerder gestelde vragen aan het college over dit onderwerp:

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg.

* Fractie CDA stelt opnieuw vragen aan college over: Gevaarlijke situatie ‘s-Gravendamseweg.