Datum: 06-12-2022 - 15:56
09
nov
'22
Hondenbelasting per 1-1-2023 definitief afgeschaft in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Hondenbelasting per 1-1-2023 definitief afgeschaft in de gemeente Noordwijk.

Met het vaststellen van de begroting 2023 op dinsdagavond 8 november, heeft de gemeenteraad ingestemd met de afschaffing per 1 januari 2023. In het coalitieakkoord staat dat gemeente Noordwijk van plan is de hondenbelasting af te schaffen. Dat is nu gebeurd. Met het vaststellen van de begroting 2023 begin november heeft de gemeenteraad ingestemd met deze afschaffing per 1 januari 2023....

 

Onbelast opruimen
Per 1 januari 2023 worden er dus geen aanslagen hondenbelasting meer opgelegd.

Kattenbelletje.
Het niet heffen van hondenbelasting betekent niet, dat er geen opruimplicht meer is. De opruimplicht staat los van de het wel of niet heffen van deze belasting.