Datum: 06-12-2022 - 15:16
09
nov
'22
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Gemeenteraad keurt begroting 2023 goed, 11 moties en amendementen verworpen.

Op dinsdagavond 8 november vond er gemeenteraads- vergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering begroting 2023 dinsdagavond 8-11-2022.

2.a.1
Raadsbesluit benoeming lid werkgeverscommissie
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen 

Bespreekstukken Raadsvoorstel Programmabegroting 2023.:

3
Raadsvoorstel Programmabegroting 2023.
Stemmen voor: 19 (CDA, VVD, Partij voor de Inwoners, Lijst Salman, METLEF, PUUR, Lijst de Moor)
Stemmen tegen: 8 (NZLokaal, D66, GroenLinks, PvdA)
Raadsvoorstel: aangenomen 

6
Stemming over amendementen

6.1
Amendement leden Rodenburg (NZLokaal) en Steenvoorden (PUUR) Programmabegroting 2023-2026 OZB Belasting
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 18
Amendement: verworpen

6.2
Amendement leden Van Dokkum (PvdA) e.a. over lastenverlichting afvalstoffenheffing ipv OZB
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 16
Amendement: verworpen

6.3
Amendement leden Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Parkeertarieven
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Amendement: verworpen

6.4
Amendement leden Rodenburg (NZLokaal) en Steenvoorden (PUUR) over Programmabegroting 2023 kostendekkende Hondenbelasting
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Amendement: verworpen

8
Stemming over moties

8.1
Motie lid Brouwer (NZLokaal) inzake vergroening schoolpleinen
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Motie: verworpen

8.2
Motie leden Maan (GroenLinks) e.a. over Verduurzamingsmaatregelen Woningbouwcorporaties
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Motie: verworpen

8.3
Motie lid Maan (GroenLinks) e.a. over gemeentelijke gebouwen energiezuinig
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 18
Motie: verworpen

8.4
Motie leden Kramer (D66) e.a. over Een heldere begroting geeft meer grip
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: ingetrokken

8.5
Motie leden Van Dokkum (PvdA) e.a. over toevoegen collegevoorstellen
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Motie: verworpen

8.6
Motie leden Koppel (GroenLinks) e.a. Wonen is een recht geen gunst
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 18
Motie: verworpen

8.7
Motie lid Koppel (GroenLinks) Duurzaamheidsregeling
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: teruggetrokken

8.8
Motie leden Koppel (GroenLinks) en Steenvoorden (PUUR) over Oproep tot gemeentebreed beleid Deuren Dicht
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 16
Motie: verworpen

8.9
Motie leden Steenvoorden (PUUR) e.a. Hoge nood
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 15
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.