Datum: 02-10-2023 - 11:21
27
okt
'22
Gemeente Noordwijk organiseert via visiecafés nieuwe reeks gesprekken voor omgevingsvisie 2.0.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk organiseert visiecafés in alle kernen voor nieuwe reeks gesprekken omgevingsvisie 2.0.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over een nieuwe ronde inwonersparticipatie. Dit keer gaat het om met elkaar te komen tot richtinggevende keuzes voor de toekomst van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Er ligt een mooie omgevingsvisie op tafel. Heel veel inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen...

hebben aan de totstandkoming van ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk’ bijgedragen. Dit jaar krijgt het project een vervolg, zo meldt het college in een schrijven aan de gemeenteraad. Noordwijk gaat voor een omgevingsvisie 2.0. Met scherpe richtinggevende keuzes en betrekt daar de samenleving bij.

Na vaststelling door met versie 2.0
“Eerder dit jaar is door de vorige gemeenteraad de omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Afgesproken is dat in de versie 2.0 duidelijke richtinggevende keuzes worden opgenomen en dat de vaststelling van de versie 2.0 nog dit jaar zal plaatsvinden”, meldt het college in de brief.

“Inmiddels zijn deze richtinggevende keuzes ambtelijk afgerond en is er gekeken naar welke conflicten er spelen binnen de diverse beleidsvelden en hoe deze zich verhouden tot landelijke opgaven en gemeentelijke ambities. Dit heeft geresulteerd in 5 concrete 'botsingen'.”

Werkvorm is een Visiecafé
De volgende stap is deze keuzes voorleggen aan onze bewoners, ondernemers, belangenverenigingen e.a. Dit gaat gebeuren door in elk van de kernen een visiecafé te organiseren. Tijdens deze avonden worden de keuzes toegelicht en besproken en kan men een voorkeur uitspreken voor een bepaalde keuze.

Campagne start begin november 2022
Begin november 2022 start de gemeente met het uitnodigen van de samenleving voor deze participatie.

Meer lezen
Lees ook de informatieve collegebrief ‘Uitstel vaststelling omgevingsvisie en planning visiecafés’.

* Lees ook ons eerder bericht ‘Op naar de omgevingsvisie 2.0’.

* Lees ook de omgevingsvisie 1.0 ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’.