Datum: 01-10-2023 - 17:45
26
okt
'22
Budget herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.
Geschreven door BON / Gemeente Noordwijk
Foto's Ontwerptekeningen architectenbureau Slangen+Koenis

Budget Herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.

Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad op basis van een raadsinitiatiefvoorstel het college van B&W een bestuurlijk kader meegegeven waarbinnen de herbouw van De Schelft moet plaatsvinden. Recentelijk heeft architectenbureau Slangen+Koenis het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw opgeleverd met bijbehorende kostenraming. Het college heeft daarbij geconstateerd dat...

de herbouw van De Schelft op meerdere punten niet meer passend is ten opzichte van het door de gemeenteraad gestelde financiële kader. De wereld om ons heen is als gevolg van de oorlog in de Oekraïne gewijzigd ten opzichte van het moment dat de gemeenteraad het een netto uitvoeringskrediet van € 11.323.000,- ter beschikking stelde voor de herbouw van De Schelft.

Grond- en brandstoffen zijn hierdoor enorm in prijs verhoogd en de vraag is binnen welke termijn en of deze ooit weer terugkeren naar het oude prijsniveau. Datzelfde geldt ook voor de energietarieven.

Gelet op het eerdere raadsinitiatief, is het college voornemens om op korte termijn met de gemeenteraad hierover in gesprek te gaan. De eerste keer zal dat zijn op dinsdagavond 1 november waarbij er een presentatie wordt gegeven over de huidige stand van zaken ten aanzien van de Herbouw van De Schelft.

Voorlopig ontwerp architect.
Slangen + Koenis Architecten heeft een voorlopig ontwerp opgeleverd voor de herbouw van De Schelft (zie het ontwerpboek, klik hier). De nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie bestaat uit een eenvoudig wedstrijdbad met de mogelijkheid voor het geven van zwemlessen. Ook is in de accommodatie een multifunctionele hal voorzien, waarin naast sport en cultuur ook plaats is voor evenementen zoals de carnaval.

Direct aansluitend aan de multifunctionele hal is de flexibele schil van de carnaval gevestigd waardoor tijdens carnaval in de hal extra veel mensen gelijktijdig kunnen feesten. Tenslotte is een casco ruimte van ca. 500 m2 opgenomen t.b.v. verhuur aan een gezondheidscentrum en/of fitnesscentrum.

Overschrijding investeringskrediet
In de informatiebrief van 10 mei 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat ook dit project wordt geconfronteerd met sterk oplopende bouwprijzen als gevolg van mondiale schaarste aan grondstoffen, de corona gerelateerde leveringsproblemen en de veel hogere energiekosten als gevolg van de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland.

Samen met de verenigingen en de architect heeft het college het ontwerp van het gebouw efficiënter kunnen maken (lees compacter) en ook qua materialen zijn er bezuinigingen doorgevoerd. Ondanks de inspanningen en aanzienlijke optimalisaties blijkt uit de actuele kostenraming dat het investeringsdeel van het project een tekort kent van ruim € 1,1 miljoen. Zie ook aanvullend opties.

In onderstaande tabel ziet u hoe dit tekort is opgebouwd.


Op 1 november 2022 staat er dus een presentatie gepland in een vergadering van de commissie Ruimte. Vervolgens zal het college de raad die avond meenemen in de financiële consequenties zowel op investeringsniveau (van het tekort van € 1,1 miljoen), als qua exploitatie en de te verwachte hogere energielasten.

De gemeenteraad zal dan in een volgende vergadering uiteindelijk een beslissing moeten gaan nemen over het nieuwe financiële plaatje en hoe de nieuwe Schelft er daarmee uit komt te zien.

In de raadsinformatiebrief over Herbouw De Schelft is nog veel meer informatie te lezen over o.a. de verzekeringsgelden, overschrijding exploitatiebijdragen, gestegen energiekosten, ect.

Klik hier voor de voorgaande 86 berichten over Herbouw De Schelft.