Datum: 03-12-2022 - 12:27
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

25
okt
'22
Vier leden fractie PUUR splitsen zich af en vormen nieuwe partij.
Geschreven door Toon van Tol
Foto's PR

Vier leden stappen uit fractie PUUR en vormen nieuwe partij.

Per direct stappen Suzanne van Teijlingen, Geerten Geerts, Geerdina Meijer en Toon van Tol uit de fractie van PUUR. Zij vormen een nieuwe fractie en partij in de Noordwijkse gemeenteraad. Aan de basis van hun besluit ligt de wens en overtuiging dat alleen de noodzakelijke vernieuwing, verjonging en effectieve samenwerking binnen de gemeenteraad de inwoners verder gaat helpen. De structuur en werkverhouding binnen PUUR, bleek in de afgelopen maanden keer op keer niet werkbaar te zijn...

De genoemde raads- en commissieleden kunnen zich niet verenigen met deze werkwijze en zien dat verandering vereist is. De ruime steun die door de kiezers aan deze personen is gegeven heeft een week geleden geleid tot de beslissing om samen verder te gaan.

De nieuwe fractie denkt dat verfrissing en verjonging in de raad waardevol is, zodat de inwoners van onze gemeente meer gehoord worden. “ Op die manier kunnen we voldoen aan het gegeven vertrouwen van kiezers en invulling geven aan de taak en verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers” aldus Toon.

Het politieke programma van de afgelopen verkiezingen, waaraan actief is meegeschreven, blijft de politieke lijn waarbinnen de fractie zal handelen. Er zal daarbij actief gezocht worden naar samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad, waarbij de steun aan- en het verbeteren van goede voorstellen en besluiten voor de inwoner centraal zal staan. In de komende tijd zal de nieuwe fractie verder worden vormgegeven en zullen meer details bekend gemaakt worden.