25
okt
'22
Gemeenteraad met een nipte meerderheid voor de bouw van GOM-woning Zilkerbinnenweg 14 e.o. in De Zilk.
Geschreven door Jan Ommen > bron: website Agraaf.nl
Foto's PR

Raad van State buigt zich over bouw GOM-woning Zilkerbinnenweg.

De gemeente Noordwijk moest maandag 24 oktober bij de Raad van State uitleggen, waarom een ex-teler een burgerwoning op bollenkweekgrond op de Zilkerbinnenweg in De Zilk mag bouwen. Volgens omwonenden en een aantal bollenkwekers gaat de gemeente tegen haar eigen strenge beleid in om het bollenteeltgebied zo open en groen mogelijk te houden. Het gaat daarbij om het Intergemeentelijk Structuurvisie Greenport (ISG)-beleid...

dat ziet op het levensvatbaar houden van het Duin- en Bollenstreek. Volgens de tegenstanders is het plan van de initiatiefnemers om een woning naast een oude schuur aan de Zilkerbinnenweg te bouwen volstrekt in strijd met het ISG-beleid. Want het is op een open bollenkweekakker.

Volgens buurtwoordvoerster Annemiek van Kampen is de gemeenteraad (zie BON: nipte meerderheid voor de bouw) met dit woningplan geheel op het verkeerde been gezet. „De meeste raadsleden die voor stemden dachten dat er met de bouw van deze woning oude agrarische bebouwing zou verdwijnen. Maar dat is niet zo. Die bebouwing, een oude bollenschuur, staat bij de buurman. Als die de schuur sloopt mag hij daar ook weer een woning voor terugbouwen. Dat is dubbelop.”

De Raad van State wilde weten hoe de gemeente ondanks het niet slopen van schuren, of andere kwekerijbebouwing toch ruimte ziet voor een nieuwe woning op een lege akker. Daarop kwamen de gemeentewoordvoersters met een heel ingewikkeld verhaal waar moeilijk chocola van te maken leek.

Het komt er op neer dat de initiatiefnemer met de bouw van de woning op een 'overhoekje' op zijn bollenakker 3.000 vierkante meter bouwrechten zou inleveren. Alleen leek Noordwijk die bouwrechten wel flink aan de ruime kant te hebben ingeschat. „Als ik alles bij elkaar op telt gaat het om maximaal 1.500 vierkante meter.

Alleen maken die deel uit van de schuur van de buurman. Want die schuur en bedrijfswoning en de zes hectare bollenakker inclusief overhoekje hoorden ooit bij elkaar en zijn een tiental jaren geleden gesplitst. Bovendien kan het overhoekje waar de woning is gepland nog altijd voor de bollenteelt worden gebruikt”, aldus Van Kampen.

De initiatiefnemer, zelf kweker, ontkende dat. „Nee het gaat om een klein overhoekje waar je niet meer met de huidige grote bollenrooimachines op kan komen. Het telen van bollen kost dan meer dan het oplevert.” De gemeentewoordvoerster voerde nog aan dat het met de aantasting van het open landschap en zichtlijnen reuze meevalt.

„De woning komt vlak achter de schuur en tast de zichtlijnen niet aan. Bovendien gaat het om een overhoekje dat je toch niet meer voor de bollenteelt kan gebruiken”, aldus de gemeentewoordvoerster. 

Van Kampen noemde het lariekoek. „In de ISG staat helemaal niets over overhoekjes. Volgens Noordwijks eigen beleid kan dit niet en is de gemeenteraad misleid met het idee dat er veel bouwrechten zouden worden ingeleverd voor dit woningplan, Dat is niet zo. Op deze manier kun je straks het hele gebied langs de Zilkerbinnenweg met villa’s dichtbouwen.”

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Tekst Jan Ommen > bron: website Agraaf.nl