Datum: 03-12-2022 - 12:56
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

21
okt
'22
College beantwoordt vragen GroenLinks college over: Toegankelijkheid bos 'Klein Leeuwenhorst'.
Geschreven door GroenLinks / college van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen GroenLinks over: Toegankelijkheid bos 'Klein Leeuwenhorst'.

GroenLinks-fractie: Er is door de gemeente een afscheiding geplaatst bij de ingang van ‘Klein Leeuwenhorst’, gelegen aan de Gooweg. Volgens de gebruikers van het bos zonder enige aankondiging. Dit bos is particulier bezit en is door de eigenaar vrijgesteld voor bezoekers. Het wordt veelal door mensen bezocht om de hond uit te laten. Door de recente inperking van losloopgebieden hebben hondenbezitters...

nagenoeg geen uitwijkmogelijkheden om hun hond los te laten lopen en stapelen de parkeerproblemen zich bij de ingang van het bos op. De afscheiding werd geplaatst zonder rekening te houden met de breedte van reguliere parkeervakken. In de praktijk betekent dit dat er 3 auto's parkeren op 2,5 parkeerplek. Het tekort aan parkeerplaatsen alsmede de huidige inrichting lijkt onveiligheid voor automobilisten, fietser en ruiters uit te lokken.

Auto’s worden nu bv gedwongen om achteruit over het fietspad uit te rijden, parkeren hun auto aan de zijkant van de rijbaan of in het bosperceel. Dit laatste is privéterrein. Parkeren bij het klimbos lokt een wandeling (met hond(en)) via het fietspad uit. Ruiters ervaren meer beperkingen bij het benaderen van het ruiterpad. In sommige gevallen worden zij gedwongen om het ruiterpad via het fietspad te bereiken.

Kortom de afscheiding veroorzaakt meer verkeersbewegingen met alle onveilige gevolgen van dien. De huidige situatie treft ook mensen die slecht ter been zijn. Ze kunnen niet meer rekenen op een parkeerplek dichtbij de ingang en dreigen hiermee hun dagelijkse portie lichaamsbeweging en sociale contacten te verliezen. Er is geen maximale parkeertijd op de beperkte parkeerplaatsen. Dit benadeelt de doorstroom.

De gemeente wil te zijner tijd een voetpad langs de Gooweg te realiseren en lijkt niet voornemens om deze situatie aan te pakken. Veiligheid vraagt echter om een weloverwogen aanpak en een pro-actieve houding. Tot op heden heeft de gemeente steeds de oneffenheden in de ondergrond van deze parkeerplaatsen geëgaliseerd. Ook van de plekken die onlangs werden afgesloten.

Zij heeft hiermee tenminste uitgenodigd tot de huidige parkeerbehoefte. Indien de gemeente de maatregel vanwege groenbehoud heeft ingezet, dan is het op zijn minst opvallend dat er geen alternatieven zoals groentegels werden overwogen. Deze zorgen voor een hele strook met groene uitstraling, zorgen voor een stabiele ondergrond en dringen onderhoudskosten terug.

Vragen GroenLinks en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1:
Wat is de reden van het plaatsen van deze afscheiding. En welke alternatieven heeft u overwogen?

Antwoord:
De afscheiding is geplaatst om de uitbreiding van het parkeren in de berm te voorkomen. Om gebruik te maken van parkeren in de berm moest er over het fietspad gereden worden, dit veroorzaakt gevaarlijke situaties op het fietspad

Vraag 2: We hebben begrepen dat er een wens ligt om een voetpad langs de Gooweg aan te leggen. Waarom is deze wens icm de aanpassing niet integraal vormgegeven?

Antwoord:
Het klopt dat het in de coalitieakkoord is opgenomen. Wij gaan eerste onderzoeken of een dergelijke voetpad mogelijk is langs de Gooweg.

Vraag 3:
Bent u bereid om de aanpassing terug te draaien en haar op een later moment onderdeel te maken van uw plannen omtrent dat voetpad?

Antwoord:
Het is niet wenselijk om de afscheiding te verwijderen, zoals als aangegeven werd er over het fietspad gereden.

Vraag 4:
Op welke wijze heeft u (in)zicht georganiseerd op de veiligheid van de gebruikers van bos ‘Klein Leeuwenhorst’ en hoe kunt u deze heden waarborgen?

Antwoord:
Indien het hier gaat om de veiligheid van de gebruikers in het bos; In het besluit is meegenomen dat er voldoende parkeerruimte is op het parkeerterrein van Leeuwenhorst op een afstand van 250 meter. Er kan veilig langs de zijkant van het fietspad van parkeerplaats Leeuwenhorst richting klein Leeuwenhorst worden gelopen.

Vraag 5:
Bent u bereid om een invalidenparkeerplaats bij de ingang van 'Klein Leeuwenhorst’ te realiseren?

Antwoord:
Volgens artikel 3 lid 3 van de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Noordwijk 2020 kunnen we deze locatie niet vormgeven volgens de richtlijnen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Locatie is niet geschikt voor een gehandicaptenparkeerplaats, maar ook niet als parkeergelegenheid. Het is geen parkeerlocatie die aangelegd is.

Het is een zelfgecreëerde parkeerlocatie door het parkeren in de rulle grond. Normaliter was het een berm. Alleen een verkeersbesluit nemen en vervolgens een paal met bord E6 plaatsen is volgens de landelijk CROW richtlijnen niet voldoende en duidelijk. Hierbij moeten we ook beoordelen of de locatie veilig en gebruiksvriendelijk te gebruiken is voor de doelgroep.

Dat is niet het geval omdat het geen parkeerplekken zijn in de rulle grond. De locatie, zijnde berm zonder verharding kan namelijk tevens niet voorzien worden van vak aanduiding en kruismarkering in wegenverf. Waarmee duidelijk aangeven wordt waar de gehandicaptenparkeerplaats aangelegd is.

Bovendien zorgt het voor onveilige situaties als er een mindervalide via de achterzijde met een rolstoel uit de auto moet. Hier kom je namelijk op fietspad terecht. Alles overziende is het veiliger om te parkeren op de parkeerterrein. Hier is voldoende ruimte om te kunnen parkeren.

Vraag 6:
Bent u bereid om een maximale parkeertijd in te voeren?

Antwoord:
Aangezien er op loopafstand een parkeerplaats aanwezig is, binnen 250 meter, zien wij hiertoe geen noodzaak. Op het grote parkeerterrein is voldoende parkeergelegenheid.

Vraag 7:
Bent u bereid om de parkeerplaatsen te voorzien van zogenoemde grastegels om te voorkomen dat er kuilen en oneffenheden ontstaan in de ondergrond van de parkeerplaatsen als ook de natuurlijke uitstraling van het gebied te vergroten?

Antwoord:
Vooruitlopende op mogelijke plannen voor de aanleg van een voetpad langs het fietspad Gooweg zien wij op dit ogenblik geen noodzaak om de parkeerplaatsen te voorzien van grastegels.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk