Datum: 03-12-2022 - 13:05
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

19
okt
'22
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Gemeenteraadsvergadering: 4 raadsvoorstellen, 3 moties en 3 amendementen.

Op dinsdagavond 18 oktober vond er gemeenteraads- vergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 18-10-2022.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn unaniem aangenomen.

6.a
Raadsvoorstel Bestemmingsplan De Schelft.

6.c > Is van de agenda gehaald.
Raadsvoorstel Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan en omgevingsplan project ‘Herenweg 21-23 - Noordwijk’.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Raadsvoorstel Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering Sociale en Middeldure huurwoningen Noordwijk 2022.
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 2
Raadsvoorstel: aangenomen 

7.a.1
Amendement lid Rodenburg (NZLokaal) Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van de middeldure en sociale huurwoningen Noordwijk 2022, Marktconforme actualisatie).
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: aangehouden

7.a.2
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) inzake Verordening bestemmingsreserve Sociale en Middeldure huur, bijdrage uit de Bestemmingsreserve.
Stemmen voor: 6
Stemmen tegen: 19
Motie: verworpen

7.a.3
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) verordening bestemmingsreserve Sociale en Middeldure huur, beperkte afkoop.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: aangehouden 

7.a.4
Motie Lid Krüse (Partij voor de Inwoners) inzake de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van de middeldure en sociale huurwoningen Noordwijk 2022, verplichtingen projectontwikkelaar.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: aangehouden 

7.b
Raadsvoorstel Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026.
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: 3
Raadsvoorstel: aangenomen 

7.c
Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan eenheid Den Haag 'Coalitie voor veiligheid 2023-2026'.
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 7
Raadsvoorstel: aangenomen 

Actuele moties:

8.a
Actuele Motie lid Brekelmans (VVD) e.a. inzake Bouwplan Achmea terrein.
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 14
Motie: verworpen

8.b
Actuele Motie leden Steenvoorden (PUUR) en Van Dokkum (PVDA) over ontwerp ontwikkeling Syntrus Achmea.
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 9
Motie: aangenomen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.