Datum: 03-12-2022 - 13:02
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

12
okt
'22
Huishoudens met laag inkomen kunnen bij de ISD energietoeslag aanvragen.
Geschreven door ISD Bollenstreek
Foto's Redactie BON

ISD Bollenstreek verruimt inkomensgrens voor de energietoeslag.

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, heeft besloten om de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen van 120% naar 130%. Dit betekent dat meer inwoners uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen in aanmerking komen voor de energietoeslag van € 1.300,-. De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten...

Huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen al sinds april 2022 een energietoeslag krijgen. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek vindt het belangrijk om meer huishoudens financieel te ondersteunen en het geld dat gemeenten van het Rijk hiervoor krijgen optimaal te benutten.

Met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2022 is de inkomensgrens verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Huishoudens uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen en die voldoen aan de voorwaarden kunnen totaal € 1.300,- krijgen. De ISD betaalt dit bedrag in vier termijnen van € 200,- en twee termijnen van € 250,-.

Huishoudens die al een aanvraag hebben ingediend en eerder zijn afgewezen omdat hun inkomen te hoog was kunnen een nieuwe aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat hun inkomen niet hoger is dan maximaal 130% van het sociaal minimum.

Alle huishoudens uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.

• Het gezinsinkomen is maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan de aanvraag. (aanvraag november dan is inkomen oktober bepalend)
• Er is sprake van een zelfstandig huishouden. Dat betekent dat iemand een eigen huur of koopwoning heeft en zelf ook de energierekening betaalt.
• Nog niet eerder de energietoeslag heeft ontvangen.
• Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
• Aanvragen vóór 1 januari 2023.

Wie komen niet in aanmerking?
• Mensen die wonen in een instelling
• 18-20 jarigen
• Studenten
• Dak- en thuislozen

Maatwerkbudget
Naast de verruiming van de inkomensgrens komt er een maatwerkbudget . Dit maatwerkbudget is bestemd voor huishoudens die boven de inkomensgrens van 130% zitten, maar die aantoonbaar door de stijgende energielasten financieel fors in de problemen zijn gekomen.

Medio oktober staat op de website van de ISD Bollenstreek meer informatie over het maatwerkbudget en hoe inwoners daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Meer informatie en bijstandsnomen
Op de website van de ISD Bollenstreek staat het aanvraagformulier en meer informatie inclusief de bijstandsnormen. Energietoeslag - ISD Bollenstreek.