Datum: 08-12-2022 - 00:43
04
okt
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Dossiers GOM-woningen.
Geschreven door Partij voor de Inwoners
Foto's Redactie BON

Partij voor de Inwoners stelt vragen aan college over: Noordwijk kuuroord.

Fractie Partij voor de Inwoners: In de raadsvergadering van 22 februari 2022 is de kuuroordvisie Noordwijk vastgesteld en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor kennisgeving aangenomen. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma in het jaar 2022 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een gevraagd bedrag van € 400.000,- beschikbaar gesteld...

Vragen Partij voor de Inwoners:

Vraag 1:
Kunt u ons een voortgangsrapportage geven van het uitvoeringsprogramma 2022, in het licht van het actieplan 2022 algemeen zoals gemeld op blz 3 van de bijlage kuuroordvisie Noordwijk (bijlage bij het voornoemde raadsbesluit)

Vraag 2 :
Kunt u hierin ook specifiek vermelden wat in dit jaar 2022 de participatie is geweest of nog is met de betrokken partijen die u in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan het opstellen van de visie door u zijn geconsulteerd mbt de visie. Meer specifiek de partijen NOV, KHN en Noordwijk Marketing.

Vraag 3:
Kunt u hierin ook specificeren hoeveel geld van het toegekende budget voor 2022 waaraan besteed is en hoeveel er derhalve nog beschikbaar is.

Vraag 4:
Kunt u hierin ook aangeven welke externe adviseurs in het kader van het kuuroord (in de ruimste zin van het woord) zijn aangesteld, hoe de selectie tot stand is gekomen en op basis van welke selectiecriteria en expertise en komen deze (salaris)kosten tlv het eerder genoemde uitvoeringsbudget.