Datum: 26-11-2022 - 19:26
Black Friday acties en aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

29
sep
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Afschaffing hondenbelasting.
Geschreven door NZLokaal
Foto's Redactie BON

NZLokaal stelt vragen aan college over: Afschaffing hondenbelasting.

Fractie NZLokaal: Naar het item hondenbelasting is de laatste jaren veel aandacht gegaan. Deels terecht! Op dit moment betalen hondenbezitters veel te veel ten opzichte voor de openbare voorzieningen die hondenbezitters geboden wordt. Er zijn partijen in het huidige college die denken dat er niks voor deze groep bezitters gedaan wordt. Een andere partij denkt dat met streng handhaven in de toekomst overlast voorkomen gaat worden....

Deze partijen hebben in het coalitieakkoord opgetekend de hondenbelasting af te schaffen. Voordat we iets afschaffen willen wij als NZLokaal graag een goed inzicht krijgen of hondenbelasting wel of niet terecht is.

Vraag 1.
Wil het college na het afschaffen de voorzieningen (ter onkosten grote van € 70.000) behouden of afschaffen voor de hondenbezitters?

Vraag 2.
Een hondenbezitter betaald nu ongeveer € 118,- voor de eerste hond. Het levert de gemeente ongeveer € 300.000 op waarvan er ongeveer € 70.000 wordt besteed aan de faciliteiten. Hoeveel zou een hondenbezitter per hond nu moeten betalen als we alleen de werkelijke kosten doorbelasten?

Vraag  3.
Kan er een schatting worden gegeven hoeveel hondenbezitters deze belasting nu niet betalen?

Vraag 4.
Denkt het college dat bij een lager bedrag mensen die nu niet betalen dit dan wel gaan doen?

Vraag  5.
Als het college deze voorzieningen wil behouden en de belasting afschaft, kan concreet worden aangegeven uit welk potje dit komt en wat moeten we er voor laten? Stoppen we, of bouwen we subsidies af van mooie activiteiten of korten we naar verenigingen?

Vraag  6.
Hoeveel hondenpoep bakken staan er in de gehele gemeente Noordwijk?

Vraag  7.
Hoe vaak worden deze gelegd en hoe vol zitten deze bakken naar schatting in kg en zakjes dan?

Vraag 8.
Hoeveel zakjes biedt de gemeente jaarlijks aan en zijn deze van een materiaal welke snel biologisch afbreekbaar zijn?

Vraag  9.
Afgelopen vakantie viel het ons op dat er in een week bijna nergens geen zakjes bij de bakken hingen en hierin gelijk de hoeveelheid hondenpoep op de uitlaat stroken toenam. Vooral in de vroege ochtend (voor 06:30 uur en latere avond na 21:30 blijft er meer liggen! Kan het college uitleggen dat indien er strenger gehandhaafd wordt tussen welke tijden dit gaat gebeuren?

Vraag 10.
Er zijn al jaren boetenbedragen als men bijvoorbeeld honden los laat lopen, hondenpoep niet opruimt of geen opruimmiddelen bij zich hebben. Deze zijn al vrij fors, zeker als je kijkt dat een paarden bezitter de vijgen rustig mag laten liggen. Hoeveel boetes zijn er de afgelopen twee jaar uitgedeeld en voor welke vergrijpen en gaan deze boetes als de hondenbelasting verdwijnt ook verdwijnen of worden deze in de geest van strenger handhaven verhoogt?

Vraag 11.
Als men denkt aan extra (kostendekkende) inzet van handhavers op welke termijn en hoeveel extra handhavers denkt men dan in te kunnen zetten?

Vraag 12.
Hoe groot acht men de pak kans gezien honden gemiddeld 3 tot 4 keer per dag tussen 04:00 en 24:00 uur worden uitgelaten?

Namens de fractie NZLokaal,
Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid