Datum: 05-10-2022 - 00:25
22
sep
'22
GroenLinks stelt vragen aan college over: Toegankelijkheid bos 'Klein Leeuwenhorst'.
Geschreven door GroenLinks
Foto's Redactie BON

GroenLinks stelt vragen aan college over: Toegankelijkheid bos 'Klein Leeuwenhorst'.

GroenLinks-fractie: Er is door de gemeente een afscheiding geplaatst bij de ingang van ‘Klein Leeuwenhorst’, gelegen aan de Gooweg. Volgens de gebruikers van het bos zonder enige aankondiging. Dit bos is particulier bezit en is door de eigenaar vrijgesteld voor bezoekers. Het wordt veelal door mensen bezocht om de hond uit te laten. Door de recente inperking van losloopgebieden hebben hondenbezitters...

nagenoeg geen uitwijkmogelijkheden om hun hond los te laten lopen en stapelen de parkeerproblemen zich bij de ingang van het bos op. De afscheiding werd geplaatst zonder rekening te houden met de breedte van reguliere parkeervakken. In de praktijk betekent dit dat er 3 auto's parkeren op 2,5 parkeerplek. Het tekort aan parkeerplaatsen alsmede de huidige inrichting lijkt onveiligheid voor automobilisten, fietser en ruiters uit te lokken.

Auto’s worden nu bv gedwongen om achteruit over het fietspad uit te rijden, parkeren hun auto aan de zijkant van de rijbaan of in het bosperceel. Dit laatste is privéterrein. Parkeren bij het klimbos lokt een wandeling (met hond(en)) via het fietspad uit. Ruiters ervaren meer beperkingen bij het benaderen van het ruiterpad. In sommige gevallen worden zij gedwongen om het ruiterpad via het fietspad te bereiken.

Kortom de afscheiding veroorzaakt meer verkeersbewegingen met alle onveilige gevolgen van dien. De huidige situatie treft ook mensen die slecht ter been zijn. Ze kunnen niet meer rekenen op een parkeerplek dichtbij de ingang en dreigen hiermee hun dagelijkse portie lichaamsbeweging en sociale contacten te verliezen. Er is geen maximale parkeertijd op de beperkte parkeerplaatsen. Dit benadeelt de doorstroom.

De gemeente wil te zijner tijd een voetpad langs de Gooweg te realiseren en lijkt niet voornemens om deze situatie aan te pakken. Veiligheid vraagt echter om een weloverwogen aanpak en een pro-actieve houding. Tot op heden heeft de gemeente steeds de oneffenheden in de ondergrond van deze parkeerplaatsen geëgaliseerd. Ook van de plekken die onlangs werden afgesloten.

Zij heeft hiermee tenminste uitgenodigd tot de huidige parkeerbehoefte. Indien de gemeente de maatregel vanwege groenbehoud heeft ingezet, dan is het op zijn minst opvallend dat er geen alternatieven zoals groentegels werden overwogen. Deze zorgen voor een hele strook met groene uitstraling, zorgen voor een stabiele ondergrond en dringen onderhoudskosten terug.

Vragen GroenLinks:

Vraag 1:
Wat is de reden van het plaatsen van deze afscheiding. En welke alternatieven heeft u overwogen?

Vraag 2: We hebben begrepen dat er een wens ligt om een voetpad langs de Gooweg aan te leggen. Waarom is deze wens icm de aanpassing niet integraal vormgegeven?

Vraag 3:
Bent u bereid om de aanpassing terug te draaien en haar op een later moment onderdeel te maken van uw plannen omtrent dat voetpad?

Vraag 4:
Op welke wijze heeft u (in)zicht georganiseerd op de veiligheid van de gebruikers van bos ‘Klein Leeuwenhorst’ en hoe kunt u deze heden waarborgen?

Vraag 5:
Bent u bereid om een invalidenparkeerplaats bij de ingang van 'Klein Leeuwenhorst’ te realiseren?

Vraag 6:
Bent u bereid om een maximale parkeertijd in te voeren?

Vraag 7:
Bent u bereid om de parkeerplaatsen te voorzien van zogenoemde grastegels om te voorkomen dat er kuilen en oneffenheden ontstaan in de ondergrond van de parkeerplaatsen als ook de natuurlijke uitstraling van het gebied te vergroten?

Louis Koppel

GroenLinks Noordwijk