Datum: 02-10-2023 - 06:53
19
sep
'22
 Nieuwe Bedrijveninvesteringszone in de gemeente Noordwijk: BIZ Noordwijkerhout Centrum in Noordwijkerhout
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Nieuwe Bedrijveninvesteringszone in de gemeente Noordwijk: BIZ Noordwijkerhout Centrum.

De gemeente Noordwijk krijgt er een vierde Bedrijven- investeringszone (BIZ) bij. Wethouder Roberto ter Hark en Debby Schouten, de voorzitter van de Stichting BIZ Noordwijkerhout Centrum, ondertekenden op 19 september 2022 de ‘Uitvoeringsovereenkomst BIZ Noordwijkerhout Centrum 2023-2027’. De gemeenteraad behandelt de oprichting van de BIZ Noordwijkerhout Centrum in oktober 2022. In de ondertekende...

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Noordwijkerhout Centrum 2023-2027’ zijn op hoofdlijnen afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de Stichting BIZ Noordwijkerhout Centrum. De Stichting kan hierdoor allerlei activiteiten uitvoeren in de openbare ruimte van het winkelgebied. Om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.

Initiatief BIZ Noordwijkerhout Centrum
Het instellen van een BIZ Noordwijkerhout Centrum is op verzoek van de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (NOV).

Doel op te richten BIZ:
* Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor de bezoekers
* Versterking van de aankleding van het winkelgebied
* Middels evenementen de traffic in het gebied minimaal behouden of vergroten
* Het verwezenlijken van een beter ondernemersklimaat
* Verbetering van de onderlinge communicatie tussen de ondernemer
* Het vestigingsklimaat minimaal behouden of vergroten
* Het tegengaan van leegstand
* Vertegenwoordiging van het belang van de ondernemer binnen het winkelgebied bij de gemeente Noordwijk.

Besluitvorming gemeenteraad
In oktober 2022 behandelt de gemeenteraad de vaststelling van de ‘Verordening BIZ Noordwijkerhout Centrum’ zie raadsvoorstel. In deze verordening zijn de wettelijke regels en het plangebied BIZ vastgelegd.

Draagvlakmeting
Na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad vindt de formele draagvlakmeting plaats. Als volgens de criteria van de Wet bedrijveninvesteringszones een meerderheid vóór een BIZ is, wordt de BIZ-verordening gepubliceerd. De BIZ Noordwijkerhout Centrum kan dan per 1 januari 2023 in werking treden.

4 Bedrijveninvesteringszones
Na de oprichting van de BIZ Noordwijkerhout Centrum heeft de gemeente Noordwijk 4 Bedrijveninvesteringszones:
een BIZ Noordwijk aan Zee
een BIZ Noordwijk Binnen
een BIZ Gravendam en
een BIZ Noordwijkerhout Centrum.

Foto ondertekening PR. Wethouder Roberto ter Hark en bestuur BIZ: Pieter van der Geest, Debby Schouten en Ria Vink.