Datum: 05-10-2022 - 02:07
19
sep
'22
PvdA stelt vragen aan college over: Bedroevend laag percentage sociale huurwoningen.
Geschreven door PvdA
Foto's Redactie BON

PvdA stelt vragen aan college over: Bedroevend laag percentage sociale huurwoningen.

Fractie PvdA: We hebben onze wethouders de afgelopen maanden meerdere keren horen schermen met een percentage sociale huurwoningen van 25% in onze gemeente. Een verrassend percentage, omdat we op de lokale monitor wonen zien, dat Noordwijk slechts 20,8% corporatiehuur heeft, terwijl (Dashboard Lokale Monitor Wonen Noordwijk) 28,9% gemiddeld is in Nederland. Nog geen 21% sociale huurwoningen...

is een bedroevend laag percentage. Waar u als college, deze constatering had kunnen zien als een aanzet om beduidend meer sociale huurwoningen te bouwen, lijkt u te kiezen voor het opkalefateren van dit treurige beeld, door ook particuliere huurwoningen bij het aandeel sociale huur op te tellen.

Technische vragen
Uit antwoorden op onze technische vragen blijkt, dat u zich voor gegevens over het aantal particuliere huurwoningen met een sociale huurprijs, baseert op cijfers uit de Lokale Monitor Wonen. Uit een toelichting op de oorsprong van deze data die we vinden op de site van de VNG, blijkt dat deze aantallen slechts zijn gebaseerd op een schatting (pag. 8 van het document).

Vraag 1.
Als we kijken naar het aanbod van huurwoningen van particuliere aanbieders in de gemeente Noordwijk, zoals op Funda of Pararius, komen wij geen enkele woning tegen met een huurprijs onder de liberalisatie grens. Hoe heeft u zich ervan verzekerd, dat deze schatting overeenkomt met de werkelijkheid?

Vraag 2.
Wij denken dat we als overheid een reëel beeld zouden moeten willen neerzetten. Dus niet schermen met opgekalefaterde, deels geschatte getallen, die zich niet laten vergelijken met andere gemeenten. Deze gaan doorgaans immers uit van wat ze zeker weten, namelijk de corporatiehuur.

Vindt u ook niet, dat u zich, zeker bij een onderwerp als woningnood, zou moeten baseren op geverifieerde cijfers in plaats van schattingen, die u min of meer ontslaan van de plicht om meer betaalbare woningen te realiseren?

Vraag 3.
Wat we wel zeker weten, is dat in Noordwijk het aandeel corporatiewoningen dat buiten de sociale huur valt relatief groot is; 13% van het aanbod, terwijl in Nederland gemiddeld slechts 6% van het aanbod van corporaties een huurprijs heeft boven de liberalisatiegrens. Is het niet fair ook dit percentage transparant te benoemen?

Rommie van Dokkum,
PvdA