Datum: 28-11-2022 - 16:14

01
sep
'22
NZLokaal en CDA stellen vragen aan het college over: publieksbalie in Munnekeweij in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W / NZLokaal en CDA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen NZLokaal en CDA over: publieksbalie in Munnekeweij.

Per 1 juli is de publieksbalie in Munnekeweij in Noordwijkerhout als zijnde een proef van een half jaar geopend. Wij hebben geconstateerd dat er maar een beperkte dienstverlening is. Er kan alleen bijvoorbeeld een paspoort e.d aangevraagd worden en niet opgehaald worden, dan moet je alsnog naar Noordwijk. Ook hebben wij geconstateerd dat er zeer beperkte openingstijden zijn....

Daarom hebben de fracties van NZLokaal en het CDA de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt.


Vraag 1.
Wij zijn van mening dat de huidige openingstijden van de publieksbalie in Noordwijkerhout te beperkt zijn om een goed beeld te geven van de noodzaak van een publieksbalie in Noordwijkerhout. Wat is de mening van het college in deze? 

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de huidige openingstijden in overeenstemming zijn met het gevraagde in de motie van 27 oktober 2020 over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout en voldoende zijn om de opening van deze balie te evalueren. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar onze brief aan de gemeenteraad van 25 januari 2021 over de motie over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout. Hierin is aangegeven wat geëvalueerd wordt na de proefopenstelling. 

Vraag 2.
In het Noordwijksweekblad van begin augustus staat zelfs vermeld dat de publieksbalie in Noordwijkerhout gesloten is. Wat is de reden hiervan?

Antwoord:
Deze informatie is per abuis verkeerd geplaatst op de gemeentepagina in de Noordwijker. Dit is inmiddels hersteld.

Vraag 3.
Wij vinden de aandacht en publiciteit die gegeven is aan het weer openstellen van de publieksbalie in Noordwijkerhout te beperkt? Hoe zou het college hier meer aandacht aan kunnen geven?

Antwoord:
Wij kunnen via onze social media kanalen aandacht schenken aan de mogelijkheid om voor de publieksbalie in Noordwijkerhout een afspraak te maken. Dit zal worden herhaald. Tevens is het op dit moment al zo dat als de afspraak digitaal gemaakt wordt, altijd een keuzemogelijkheid voor de locatie Noordwijk of Noordwijkerhout in beeld komt.

Vraag 4.
Door de beperkte openingstijden en geringe ruchtbaarheid, is de proefopenstelling dan wel voldoende representatief?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de huidige openingstijden voldoende zijn om de opening van deze publieksbalie te evalueren. Bij het maken van de afspraak worden aanvragers automatisch gewezen op de mogelijkheid om een afspraak de maken bij de balie in Noordwijkerhout. Aanvragers kunnen dus kiezen voor de locatie Noordwijkerhout. De proefopenstelling is naar onze mening voldoende representatief.

Vraag 5.
Waarom is het niet mogelijk om bijvoorbeeld je paspoort ook gewoon op te halen in Noordwijkerhout?

Antwoord:
De apparatuur voor het aanvragen van reisdocumenten is eigendom van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RyIG). Wij hebben toestemming om de apparatuur op de locatie Noordwijkerhout te plaatsen en ter plekke reisdocumenten aan te vragen. Er is geen toestemming van de RvIG om documenten uit te reiken op deze locatie. Aangevraagde reisdocumenten kunnen wel kosteloos worden thuisbezorgd of worden opgehaald bij de publieksbalie in Noordwijk.

Vraag 6.
Zouden de paspoorten etc. ook thuis bezorgd kunnen worden?

Antwoord:
Op dit moment kunnen reisdocumenten al worden thuisbezorgd. De kosten worden volledig gedragen door de gemeente. Het is kosteloos voor de aanvrager.

Vraag 7.
Is het college bereid om deze mogelijkheid ( zie vraag 4 en 5) te realiseren in Noordwijkerhout? Waarom wel/niet?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6 en 7.

Vraag 8.
Waarom kan er alleen op afspraak gebruik gemaakt worden van de publieksbalie in Noordwijkerhout en niet net als in Noordwijk ook gewoon door inloop?

Antwoord:
Ook in Noordwijk moet een afspraak worden gemaakt. Het Klantcontactcentrum werkt volledig op afspraak in zowel Noordwijk als Noordwijkerhout.

Vraag 9.
Zou het niet een logischere oplossing zijn om de publieksbalie te verplaatsen naar het gemeentekantoor in Noordwijkerhout (voormalig gemeentehuis)? Dit ligt immers centraler en is een logische plek. Bovendien is het voor ambtenaren niet meer nodig om zich te verplaatsen naar Munnekeweij.

Antwoord:
Bij de uitwerking van de motie over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout is onderzocht of de servicebalie voor de duur van de pilot verplaatst kan worden naar de receptie van het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Dit is niet mogelijk vanwege de hoge kosten in verband met noodzakelijke aanpassingen. Volledigheidshalve verwijzen wij u voor meer informatie naar onze brief aan de gemeenteraad van 25 januari 2021 over de motie over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout. 

Vraag 10.
Wil het college überhaupt wel dat de publieksbalie een reële kans maakt? Dat komt niet zo over gezien de publiciteit en openingstijden en beperkte service op dit moment.

Antwoord:
Wij hebben geen specifieke voorkeur. Wij wachten de resultaten van de pilot af. In samenspraak met de raad, zullen wij op basis van de uitkomsten, rekening houdende met voornoemde argumentatie en afwegingskaders een besluit nemen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.