Datum: 01-06-2023 - 17:21
02
sep
'22
Arriva blijft ook in 2023-2024 busvervoerder in Zuid-Holland Noord.
Geschreven door Arriva
Foto's Redactie BON

Arriva blijft ook in 2023-2024 busvervoerder in Zuid-Holland Noord.

Provincie Zuid-Holland heeft het besluit genomen om de concessie voor het regionale openbaar vervoer ook in 2023 en 2024 aan openbaar vervoersbedrijf Arriva te gunnen. Dit betekent dat de huidige ov-concessie met twee jaar wordt verlengd. De afgelopen jaren heeft Arriva in de regio mooie initiatieven in gang gezet, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. In de stad Leiden rijdt Arriva met elektrische bussen...

En de regionale vervoerder heeft in de bollenstreek de overstap gemaakt naar tanken met de biobrandstof HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, gemaakt van gebruikt frituurvet en tuinafval) i.p.v. diesel. De focus van Arriva in Zuid-Holland Noord ligt de komende twee jaar op het terugwinnen van reizigers na de COVID-19 pandemie.

Bij groeiende reizigersaantallen wordt de dienstregeling daarop aangepast. Verder blijft het bedrijf in 2023 veel aandacht besteden aan verdere verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zo worden o.a. de Serviceteams, waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen, verder uitgebreid. Ook wordt onderzocht of er meer bussen op de biobrandstof HVO kunnen rijden.