Datum: 02-10-2023 - 00:28
26
aug
'22
College beantwoordt vragen GroenLinks over: Zomerweken en activiteiten Noordwijk Actief.
Geschreven door GroenLinks / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen GroenLinks over: Zomerweken en Activiteiten Noordwijk actief.

In de eerste week van juli werd de vlag gehesen om de start van de Noordwijk Actief weken feestelijk aan te kondigen. Er is een geweldig zomerprogramma met gratis activiteiten opgezet voor alle inwoners uit Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk. De gemeente Noordwijk maakt onderdeel uit van een inclusieve samenleving. De fractie van GroenLinks heeft vernomen dat het niet of tenminste onvoldoende gelukt is...

om de activiteiten, gericht op de jeugd, geschikt te maken voor deelnemers met bijzondere begeleidingsbehoeften en/of ontwikkelingsuitdagingen.

De volgende vragen van GroenLinks zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Gemeente Noordwijk:
Vooraf is het goed te weten dat Noordwijkactief een platform is waar verenigingen, stichtingen en andere (lokale) organisaties zélf hun (zomer)activiteiten kunnen plaatsen. Onder andere de buurtsportcoaches, sportverenigingen, cultuurverenigingen, stichting Welzijnskwartier en Welzijn Noordwijk doen dit.

Deelnemers kunnen zich vervolgens via het platform inschrijven. Het platform wordt beheerd door Sportbedrijf Noordwijk. Daarnaast zijn er sinds de coronacrisis jaarlijks uiteenlopende aanvullende jeugdactiviteiten georganiseerd. Dit is een initiatief vanuit de gemeente:

* Summer breeze 2020
* Breakout events summer edition 2021
* Breakout events kerstvakantie 2021
* Breakout events spring edition mei vakantie 2022
* Breakout Day in De Zilk.

Vraag 1.
Is er onderzoek gedaan naar de behoeften van kinderen met bijzondere begeleidingsbehoeften/ontwikkelingsuitdagingen?

Vraag 2.
Heeft de gemeente Noordwijk zicht op het aantal kinderen dat niet deel kan nemen aan de reguliere activiteiten?

Antwoord vraag 1 en 2:
Er is geen onderzoek gedaan naar de behoefte van deze doelgroep. Er is bij de werkers in het veld namelijk een goed beeld van de behoeften van deze kinderen. Het jeugd- en jongerenwerk, de buurtsportcoaches, FriendsUnited en de medewerkers van de jeugd- en gezinsteams hebben contact met de doelgroep en verkennen met hen de mogelijkheden voor deelname aan activiteiten.

Het jeugd- en jongerenwerk en de buurtsportcoaches geven aan dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand of kinderen die extra begeleiding nodig hebben, geregeld met veel plezier deelnemen aan eerdergenoemde jeugdactiviteiten in de zomer. Denk aan kinderen met ADHD of autisme. Het college herkent zich dan ook niet n het signaal “dat het onvoldoende zou lukken om activiteiten geschikt te maken voor deelnemers met bijzondere begeleidingsbehoeften en/of ontwikkelingsuitdagingen”

Vraag 3.
Is de gemeente voornemens om inclusiviteit meer prioriteit te geven in haar beleid en deze te vertalen naar een aanbod waarin alle kinderen worden aangesproken?

Antwoord vraag 3:
Inclusiviteit - iedereen kan meedoen - is al een speerpunt van verschillende beleidsvelden. In het Maatschappelijk Programma 2022-2025 ‘Floreren in Noordwijk' is het één van de opgaven. Alsook in het Sportbeleid 2022-2025 'Sport beweegt Noordwijk' en in de Cultuurnota 2022-2025 'Cultuur in de Kern’. In de nota Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024 is inclusie opgenomen in het hoofdstuk Regie over het leven

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk