Datum: 02-10-2023 - 06:03
24
aug
'22
Meerdere leden en (ex)bestuursleden Bruisend Noordwijk spannen kort geding aan tegen bestuursvoorzitter Jaap de Moor.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Leden Bruisend Noordwijk trekken stekker uit de partij.

Grote interne conflicten bij de lokale politieke partij Bruisend Noordwijk, die de afgelopen tijd ook de media flink beheerste, hebben uiteindelijk op de jaarvergadering van dinsdagavond 23 augustus ervoor gezorgd dat de leden met grote meerderheid de stekker uit de partij hebben getrokken. De aanleiding was volgens de 15 aanwezige leden, de onophoudelijk negatieve berichtgeving vanaf begin augustus via de media...

In de media werden door voornamelijk bestuursvoorzitter Jaap de Moor en nummer 2 van de kieslijst Jeroen Arbouw over en weer beschuldigingen geuit. U kunt dit allemaal teruglezen in de nieuwsberichten onder aan deze pagina.

Bestuursvoorzitter en raadslid Jaap de Moor geeft in een verklaring nog aan, dat tegen de veroorzakers van de kwaadaardige mediacampagne uiteraard een aanklacht wegens smaad/laster wordt voorbereid en zal nog aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden naar overige betrokkenen.

Of raadslid Jaap de Moor met zijn zetel nog gaat aansluiten bij de Partij voor de Inwoners daar wilde hij zich nog niet over uitspreken, aldus een verklaring in de media. Maar met het opheffen van Bruisend Noordwijk als partij is het waarschijnlijk nog niet gedaan met de rust rondom Bruisend Noordwijk.

Jeroen Arbouw geeft daarbij aan dat er meerdere advocaten worden ingezet en er zijn al diverse zaken in opmaak. Het eerste kort geding is gisteren al behandeld waarbij een voormalig bestuurslid een rectificatie eiste en daarin ook gelijk kreeg van de rechter. Op 28 september is er in ieder geval opnieuw een kort geding en daarbij zal de rechter de jaarvergadering van dinsdagavond en de handelswijze van bestuursvoorzitter Jaap de Moor gaan toetsen op rechtmatigheid; aldus Jeroen Arbouw.

Lees ook:

23-8-2022: Voormalig bestuurslid wint kort geding tegen Bruisend Noordwijk.

19-8-2022: Meerdere leden en (ex)bestuursleden Bruisend Noordwijk spannen kort geding aan tegen bestuursvoorzitter Jaap de Moor (reactie).

7-8-2022: Nog meer schorsingen, soap bij Bruisend Noordwijk nog lang niet klaar.

4-8-2022: Persverklaring Jaap de Moor: Ondermijning van een gekozen raadslid?

4-8-2022: Aansluiting van Jaap de Moor bij Partij voor de Inwoners uitgesteld.


3-8-2022: Jaap de Moor geschorst als bestuurslid Bruisend Noordwijk

Foto PR.