Datum: 28-11-2022 - 17:07

24
aug
'22
Rioolwateronderzoek toont omvang gebruik alcohol en drugs in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Rioolwateronderzoek toont omvang gebruik alcohol en drugs in de gemeente Noordwijk.

Voorlichting om gezonde keuzes te maken. Daar zetten we als gemeente Noordwijk op in. Ook wat betreft alcohol en drugs. Maar welke drugs worden er eigenlijk in gemeente Noordwijk gebruikt? Hoeveel alcohol wordt er gedronken. Rioolwateronderzoek toont de omvang van het gebruik van alcohol en drugs aan. Een week lang is de hoeveelheid genotsmiddelen in het rioolwater onderzocht. Deze stoffen verlaten het lichaam via de urine....

Onderzoekers van KWR vonden in de rioolwaterzuivering in Noordwijk resten van alcohol en zes verschillende soorten drugs: cocaïne, amfetamine (speed), methamfetamine, MDMA (XTC), cannabis en de synthetische drugs 3-MMC en 4-MMC.

Vergelijkbaar resultaat
Het rioolwateronderzoek zegt iets over de hoeveelheid gebruikte middelen. Het zegt niets over het aantal gebruikers en ook niet of het om bewoners of bezoekers gaat. De resultaten van Noordwijk zijn naast die van andere gemeenten gelegd. Twee hielden in precies dezelfde periode een zelfde onderzoek. De conclusie is dat het gebruik van drugs en alcohol in Noordwijk vergelijkbaar is met andere bestudeerde gemeenten. Niet zorgwekkender.

Doordeweeks en in het weekend
In de onderzochte week is cocaïne, MDMA en alcohol in Noordwijk meer gebruikt in het weekend dan doordeweeks. Bij amfetamine, methamfetamine en de som van 3-MMC en 4-MMC zien we een uitschieter op woensdag. Cannabis laat geen duidelijke verschillen zien tussen doordeweeks en weekend.

Aanvullend onderzoek
De GGD heeft eerder enquêtes gehouden. Hieruit kwam naar voren dat het gebruik van alcohol en drugs in Noordwijk iets hoger ligt dan in de regio. Daarom is aanvullend onderzoek gehouden door metingen te doen in het riool. Wethouder Dennis Salman: ‘Dit onderzoek is een belangrijke stap om meer te weten te komen over het middelengebruik in onze gemeente. Zodat we betere voorlichting kunnen geven.’

Gezondheidsrisico’s
Gemeente Noordwijk zet al langer in op het terugdringen en het veilig gebruik van alcohol en drugs. Jongeren wijzen we op de gezondheidsrisico’s. Hierin hebben organisaties als Stichting Brijder en de GGD een belangrijke rol. Zij zijn actief bij sport, horeca, jongerenwerk en het onderwijs.

Afvalwaterzuivering
Het onderzoek vond plaats in de rioolwaterzuivering in Noordwijk op 7 aaneengesloten dagen in maart 2022. De zuivering ontvangt het rioolwater van Noordwijk, Noordwijkerhout, een deel van Teylingen (27%) en van Katwijk (2%). Inwoners van De Zilk lozen op een andere rioolwaterzuivering en blijven in dit onderzoek buiten beschouwing.

KWR-Rapport: Rioolwateranalyse van drugs- en alcoholgebruik in de gemeente Noordwijk.

* Cocaïne
De gemiddelde totale consumptie in de onderzochte week is naar schatting 1783 mg per 1000 inwoners per dag, dit zijn ongeveer 51 lijntjes. Omgerekend is dit gemiddeld 151 gram cocaïne van straatkwaliteit per dag voor het verzorgingsgebied van de RWZI Noordwijk. Het gemiddelde cocaïnegebruik per 1000 inwoners in Noordwijk ligt iets hoger dan het gebruik in Gemeente X, iets lager dan het gebruik in Utrecht en regio Eindhoven en anderhalf tot twee keer zo laag als in Rotterdam, Gemeente Y en Amsterdam.

* Amfetamine
De gemiddelde totale consumptie in de onderzochte week is 1734 mg per 1000 inwoners per dag, met de hoogste consumptie gemeten op woensdag. Omgerekend is dit gemiddeld 199 gram amfetamine van straatkwaliteit per dag voor het verzorgingsgebied van de RWZI Noordwijk, dit komt overeen met ongeveer 69 lijntjes. Het gemiddelde amfetaminegebruik per 1000 inwoners in Noordwijk ligt hoger dan Gemeente X, Gemeente Y, Amsterdam en Utrecht. Rotterdam en regio Eindhoven konden in deze vergelijking niet meegenomen worden door een vermoedelijke lozing van amfetamine in het riool in de meetperiode. Als de piek van woensdag niet wordt meegerekend, dan is de gemiddelde totale consumptie ongeveer 15% lager dan nu gerapporteerd.

* Methamfetamine
De gemiddelde totale consumptie in de onderzochte week is 68 mg per 1000 inwoners per dag, met een hoge consumptie gemeten op woensdag. Omgerekend is dit gemiddeld 3,94 g methamfetamine per dag voor het hele verzorgingsgebied van de RWZI Noordwijk. Per 1000 inwoners is het gemiddelde methamfetaminegebruik hoger dan in Gemeente X, Gemeente Y en Utrecht, maar lager dan in Amsterdam en Rotterdam. Als de piek van woensdag niet wordt meegerekend, dan is de gemiddelde totale consumptie ongeveer 7% lager dan nu gerapporteerd.

* MDMA
De gemiddelde totale geschatte consumptie in de onderzochte week is 434 mg per 1000 inwoners per dag. Samen gebruiken de inwoners die aangesloten zijn op RWZI Noordwijk gemiddeld 25,3 gram MDMA per dag. dit komt neer op 152 pillen per dag. Het gemiddelde MDMA gebruik per 1000 inwoners in Noordwijk ligt hoger dan Gemeente X en lager dan Gemeente Y, Amsterdam, Rotterdam en regio Eindhoven.

* Cannabis
Gemiddeld wordt er naar schatting 2094 mg cannabis per 1000 inwoners per dag geconsumeerd, wat neer komt op ongeveer 72 joints. Het gemiddelde cannabisgebruik is vergelijkbaar met Gemeente X, regio Eindhoven en Utrecht. In vergelijking met Gemeente Y, Rotterdam en Amsterdam ligt de gemiddelde consumptie anderhalf tot twee en een half keer lager.

* 3-MMC en 4-MMC
De gemiddelde totale consumptie in de onderzochte week is 68 mg per 1000 inwoners per dag. De berekende gemiddelde consumptie van 3-MMC en 4-MMC per 1000 inwoners per dag van RWZI Noordwijk is een factor 2 tot 18 lager in vergelijking met de andere steden.

* Alcohol
Het gemiddelde pure alcoholgebruik per dag in de gemeente Noordwijk is 8.75 milliliter, wat neerkomt op 3.2 liter pure alcohol per jaar. Dat ligt ruim twee keer zo laag als het landelijk gemiddelde in 2018 gemeten door Jellinek.

Klik hier voor het volledige KWR-rapport ‘Rioolwateranalyse van drugs- en alcoholgebruik in de gemeente Noordwijk’.