18
aug
'22
Ruim een derde WW-uitkeringen in Holland Rijnland naar 55-plussers. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland
Foto's Redactie BON

Ruim een derde WW-uitkeringen in Holland Rijnland naar 55-plussers. (WW-cijfers per gemeente)

UWV verstrekte eind juli 2022 in Holland Rijnland 4.429 WW-uitkeringen. Ruim een derde van die uitkeringen ging naar werkzoekenden van 55 jaar of ouder. De arbeidsdeelname van 55-plussers is in de laatste 15 jaar weliswaar veel sterker gestegen dan die van andere leeftijdsgroepen. Er staat nog wel een aanzienlijke groep 55-plussers aan de kant in Holland Rijnland...

Wanneer een 55-plusser zijn baan verliest, heeft hij meer moeite met het vinden van een nieuwe baan. Dat kan onder andere komen doordat zij een beroep hebben waarin minder werk te vinden is.

Het is daarom belangrijk dat 55-plussers breder zoeken dan hun beroep of branche en kijken of zij werk kunnen vinden in een kansrijker beroep. Een passend beroep kan gevonden worden door te kijken naar de competenties van de kandidaat en de beroepen die hier op aansluiten.

Rob van Hooven, rayonmanager UWV Holland Rijnland: ‘Een krappe arbeidsmarkt opent deuren voor 55-plus werkzoekenden, waardoor ze vaker werk vinden. We hebben deze mensen ook hard nodig op de arbeidsmarkt. Met hun inzet kan het personeelstekort worden teruggedrongen. Én, nog belangrijker, zij kunnen jongere collega's coachen en hun kennis en ervaring doorgeven.

Die kans krijgen ze niet altijd. Ze komen nog wel eens op de stapel 'minder geschikt' te liggen. Onbewust, of door onbekendheid. UWV organiseert evenementen om werkgevers en werkzoekenden in contact te brengen zodat ze elkaar persoonlijk ontmoeten. Dat werkt.'

UWV verstrekte eind juli 2022 in Holland Rijnland 4.429 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die maand met 1,8% (-81 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 30,4% (-1.938). Van de 4.429 uitkeringen, gingen er 1.655 naar 55-plussers.

Ouderen hebben daarmee een aandeel van 37% in het totaal van de WW uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar zijn dit 613 uitkeringen minder. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio met 1,4% net iets lager dan de 1,6% voor Nederland.

55-plussers vergroten baankans door breder te kijken
In Holland Rijnland ontvangen bijna 200 werkzoekende 55-plussers met een minder kansrijk beroep een WW-uitkering. Een grote groep 55-plussers komt uit een administratieve baan. De kans om weer zo’n baan te vinden is klein, omdat er door automatisering steeds minder administratieve banen zijn. De concurrentie in deze banen is daarom groot.

Weer anderen deden productiewerk of een andere vorm van zware arbeid. Breder zoeken naar een baan in een kansrijk beroep of zelfs bij- of omscholen naar een kansrijker beroep kan een oplossing zijn. UWV ondersteunt werkzoekenden hierbij door met hen te kijken naar skills en zo beroepen te identificeren waar zij goed naar kunnen overstappen, zogenoemde ‘overstapberoepen’.

Ook organiseert UWV evenementen waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. Voor werkgevers zijn dit goede gelegenheden om kennis te maken, ook met de 700 55-plussers met een beroep waarin krapte bestaat.