Datum: 25-09-2023 - 04:17
12
aug
'22
NZLokaal en CDA stellen vragen aan het college over: publieksbalie in Munnekeweij in Noordwijkerhout.
Geschreven door NZLokaal en CDA
Foto's Redactie BON

NZLokaal en CDA stellen vragen aan het college over: publieksbalie in Munnekeweij.

Per 1 juli is de publieksbalie in Munnekeweij in Noordwijkerhout als zijnde een proef van een half jaar geopend. Wij hebben geconstateerd dat er maar een beperkte dienstverlening is. Er kan alleen bijvoorbeeld een paspoort e.d aangevraagd worden en niet opgehaald worden, dan moet je alsnog naar Noordwijk. Ook hebben wij geconstateerd dat er zeer beperkte openingstijden zijn....

Daarom hebben de fracties van NZLokaal en het CDA de volgende vragen:

Vragen:

Vraag 1.
Wij zijn van mening dat de huidige openingstijden van de publieksbalie in Noordwijkerhout te beperkt zijn om een goed beeld te geven van de noodzaak van een publieksbalie in Noordwijkerhout. Wat is de mening van het college in deze?

Vraag 2.
In het Noordwijksweekblad van begin augustus staat zelfs vermeld dat de publieksbalie in Noordwijkerhout gesloten is. Wat is de reden hiervan?

Vraag 3.
Wij vinden de aandacht en publiciteit die gegeven is aan het weer openstellen van de publieksbalie in Noordwijkerhout te beperkt? Hoe zou het college hier meer aandacht aan kunnen geven?

Vraag 4.
Door de beperkte openingstijden en geringe ruchtbaarheid, is de proefopenstelling dan wel voldoende representatief?

Vraag 5.
Waarom is het niet mogelijk om bijvoorbeeld je paspoort ook gewoon op te halen in Noordwijkerhout?

Vraag 6.
Zouden de paspoorten etc. ook thuis bezorgd kunnen worden?

Vraag 7.
Is het college bereid om deze mogelijkheid ( zie vraag 4 en 5) te realiseren in Noordwijkerhout? Waarom wel/niet?

Vraag 8.
Waarom kan er alleen op afspraak gebruik gemaakt worden van de publieksbalie in Noordwijkerhout en niet net als in Noordwijk ook gewoon door inloop?

Vraag 9.
Zou het niet een logischere oplossing zijn om de publieksbalie te verplaatsen naar het gemeentekantoor in Noordwijkerhout (voormalig gemeentehuis)? Dit ligt immers centraler en is een logische plek. Bovendien is het voor ambtenaren niet meer nodig om zich te verplaatsen naar Munnekeweij.

Vraag 10.
Wil het college überhaupt wel dat de publieksbalie een reële kans maakt? Dat komt niet zo over gezien de publiciteit en openingstijden en beperkte service op dit moment.

Met vriendelijke groet,

Karin Meiland
NZLokaal

Sebastiaan Duivenvoorde
CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk