Datum: 31-03-2023 - 18:04
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

11
aug
'22
GroenLinks stelt vragen aan college over: sluiting uitgiftepunt Pletterij voor vluchtelingen Oekraïne.
Geschreven door GroenLinks
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen GroenLinks over: sluiting uitgiftepunt Pletterij voor vluchtelingen Oekraïne.

GroenLinks-fractie: Na aankomst van de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in Noordwijk zijn er spontaan inzamelingsinitiatieven door particulieren opgezet. De goederen, vooral eerste levensbehoeften zoals verzorgingsproducten, speelgoed en kleding zijn door vrijwilligers ingezameld en uitgedeeld op de Pletterij, industrieterrein in Noordwijkerhout. Ook zijn er door inwoners van de gemeente Noordwijk gericht...

inkopen gedaan en/of noodzakelijke spullen afgestaan ten behoeve van de hulp aan deze vluchtelingen. Iedere woensdagmiddag was het uitgiftepunt op de Pletterij geopend. De afgelopen weken werd de locatie door circa 30 vluchtelingen per woensdag bezocht.

Recentelijk is de locatie op de Pletterij gesloten. Wij hebben begrepen dat de communicatie hierover onduidelijk is geweest en geleid heeft tot vragen van betrokken vrijwilligers en donateurs. Tot op heden zijn deze zonder antwoord gebleven.

Vragen GroenLinks en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W:

Vraag 1.
Wat is de betrokkenheid en rol van de gemeente bij deze actie geweest?

Antwoord:
De gemeente heeft het uitgiftepunt opgezet, bemenst en heeft de ruimte (die normaal als gemeentelijke opslag fungeert) ter beschikking gesteld.

Vraag 2.
Wat is de reden dat de locatie op de Pletterij is gesloten en op wiens initiatief is dit gebeurd?

Antwoord:
Er waren niet meer voldoende vrijwilligers en gemeentelijk personeel die het uitgiftepunt op de Pletterij konden bemensen. De gemeente heeft besloten het uitgiftepunt onder te brengen in het Achmeagebouw en daarmee de coördinatie van het uitgiftepunt over te dragen aan het Welzijnskwartier.

Opgemerkt wordt dat, los van het uitgiftepunt, de vluchtelingen na aankomst een 'startpakket' ontvangen van Welzijnskwartier met daarin onder andere kleding (en toiletartikelen). Het verder verkrijgen van kleding is aan de Oekraïense vluchtelingen zelf. Het leefgeld dat de Oekraïense vluchtelingen van de gemeente ontvangen is hier onder andere voor bedoeld.

Vraag 3.
Hoe is de communicatie naar alle vrijwilligers hierover geweest?

Antwoord:
De Oekraïense vluchtelingen, vrijwilligers en donateurs zijn via nieuwsbrieven en ter plaatse geïnformeerd.

Vraag 4.
Wat gebeurt er met de goederen die door particulieren werden geschonken, nu de locatie op de Pletterij is opgeheven?

Antwoord:
Het uitgiftepunt wordt voortgezet in het Achmeagebouw. Zodra het uitgiftepunt opengaat wordt hierover gecommuniceerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk