04
aug
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Grote uitval van jong aangeplante bomen door aanhoudende droogte.
Geschreven door NZLokaal
Foto's Redactie BON

NZLokaal stelt vragen aan college over: Grote uitval van jong aangeplante bomen door aanhoudende droogte.

Fractie NZLokaal: Door de droogte van de laatste jaren zien we dat bomen die in dezelfde periode zijn geplant het niet redden op eigen kracht. Ook dit jaar is het schrikbarend te noemen. Normaal valt er gemiddeld rond de 50 mm neerslag per maand in de gemeente Noordwijk. Maar dit voorjaar was weer extreem droog. Met de opmerking dat 1 flinke hoosbui veelal wegspoelt en niet in de grond doordringt waar...

het jonge groen staat. Droogte voor bomen is net als bij mensen, krijg of neem je te weinig drinken droog je uit. Wij zien nieuw geplante bomen als een soort baby. Deze heeft hulp nodig totdat het volwassen genoeg is om op eigen kracht verder te gaan. Tot die tijd hebben we een soort van zorgplicht. Anders zien wij het als dweilen, alleen in deze, met de kraan dicht. Er zijn gemeente waar ze hiervoor een bewezen protocol hebben hoe om te gaan met nieuw groen.

Twee straten in de kern Noordwijkerhout willen we uitlichten:
Oosterduinen: totaal 101 bomen geplant: 91 dood, 8 hebben nog groen en 2 bomen kwakkelen. (zie foto)
Victoriberg: totaal 71 bomen geplant: 24 dood, 39 hebben nog groen en 8 bomen kwakkelen.

Helaas hebben we met eigen ogen moeten constateren dat er in de kern Noordwijk aan de Van Berckelweg openbaar groen wel van water is/wordt voorzien!

Vragen NZLokaal

1. Is het college bekend met de uitval van deze hoeveelheid jong geplante bomen?

2. Als een extern bedrijf een boom levert en plant voor welke duur hebben zij zorgplicht en kan de gemeente op bepaalde garanties terugvallen, zo ja wat zijn dan deze garanties?

3. Is deze zorgplicht in de ogen van de gemeente lang genoeg om de boom op eigen kracht te laten groeien?

4. Wat kost het om een nieuwe boom van de omvang die op de Victoriberg en Oosterduinen zijn geplaatst om aan te schaffen en te planten?

5. Wat kost het om in droge periodes nieuw geplante bomen te voorzien van de hoeveelheid water waarmee de overlevingskans wordt vergroot?

6. Is er een maatstaf die gehanteerd wordt om het openbaar nieuw geplante bomen te voorzien van water?

7. Zou het niet een slim idee zijn om een soort wateropslag aan te leggen, die in de natte periodes volloopt en in de droge periodes gebruikt kan worden om het openbare groen te voorzien van hun eerste levensbehoefte?

8. Wat is het huidige verzorgingsbeleid bij nieuw of na het herplanten van bomen?

9. Wanneer moet binnen het huidige beleid een boom het op eigen kracht redden en wordt er rekening gehouden met de klimaatverandering?

10. Hoeveel bomen zijn de in de afgelopen vier jaar nieuw of herplant?

11. Hoeveel van deze bomen zijn goed aangeslagen en is zelfredzaam geworden?

12. Is of wordt hierbij rekening gehouden met het type grondsoort en de boom voorzien van eventuele bijvoeding voor de periode dat de boom dit benodigd heeft?

13. Wordt er rekening gehouden met de boomkeuze in relatie tot de klimaatsverandering?

14. Hoeveel FIXI of gewone meldingen zijn er bij de gemeente gedaan omtrent het water geven en onderhoud van het openbaar groen in de afgelopen twee jaar en welke actie heeft de gemeente per melding ondernomen?

15. Hoe is het gesteld met ons grondwater niveau in onze gemeente en kunnen bij een zakkend pijl de bomen dit grondwater bereiken?

Namens de fractie NZLokaal,
Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid