Datum: 30-03-2023 - 17:39
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

21
jul
'22
WW-uitkeringen Holland Rijnland dalen in jaar tijd met 35% en gemeente Noordwijk 29%. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland
Foto's Redactie BON

Zeer krappe arbeidsmarkt na anderhalf jaar WW-dalingen in Holland Rijnland. (WW-cijfers per gemeente)

In Holland Rijnland daalden de WW-uitkeringen in het eerste halfjaar van 2022 ongeveer even sterk als in 2021: 15% dit jaar en 14% vorig jaar. In 2020 zorgde de pandemie nog voor een stijging met 37%. Medio 2022 verstrekt UWV ruim een vijfde minder WW-uitkeringen dan eind 2019. In 2022 nam het aantal opstaande vacatures met 74% toe. De arbeidsmarkt kreeg in 2022 voor het eerst de typering ‘zeer krap’....

Om hun vacatures te vervullen moeten werkgevers meer moeite doen en hebben werkzoekenden meer kans op een baan als zij de vereiste kwaliteiten bezitten of kunnen verwerven. UWV werkt met werkgevers, sectoren, gemeenten en opleiders samen om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.

UWV verstrekte eind juni 2022 in Holland Rijnland 4.510 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 1% (-44 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 33,7% (-2.290). Het afgelopen anderhalf jaar daalden de WW-uitkeringen bijna continu door het economisch herstel dat in 2021 intrad en de kansen die daardoor ontstonden voor werkzoekenden.

Steeds minder werkzoekenden met recente werkervaring leidde ertoe dat in 2022 voor het eerst sprake is van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt, waarin werkgevers grote personeelstekorten ervaren. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor Holland Rijnland 1,4% in juni 2022 en dat is lager dan de 1,7% voor Nederland.

15% minder WW-uitkeringen in het eerste halfjaar 2022
De WW-uitkeringen in Holland Rijnland daalden in het eerste halfjaar van 2022 met 810 van 5.320 in december 2021 naar 4.510 in juni 2022. In 2022 is de daling met 15% vergelijkbaar met die in 2021 ondanks dat de economie dit jaar naar verwachting minder uitbundig groeit en de situatie in Oost-Europa voor extra onzekerheden zorgt.

In 2021 nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 14%. Eind juni 2022 was het aantal WW-uitkeringen ruim een vijfde lager dan in december 2019, toen Nederland nog niet in de ban was van het corona-virus (-22%). UWV verstrekte toen 5.809 WW-uitkeringen.